+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl
Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe Prowadzenie księgowości wymaga stosowania się do wielu zasad. Jedną z nich jest współmierność przychodów i kosztów. Oznacza to, że należy ujmować te kategorie w okresach, do których faktycznie się odnoszą. Zdarza się jednak, że...
Zmiana urzędu skarbowego

Zmiana urzędu skarbowego

Zmiana urzędu skarbowego Praca na podstawie różnego rodzaju umów i prowadzenie własnej działalności wiążą się z licznymi zobowiązaniami finansowymi. Zarabianie pieniędzy idzie bowiem w parze z uiszczaniem rozmaitych opłat oraz składaniem deklaracji podatkowych. W celu...
Storno czerwone i czarne

Storno czerwone i czarne

Storno czerwone i czarne Zgodnie z przepisami rachunkowość należy prowadzić z uwzględnieniem takich zasad jak rzetelność i bezbłędność. Dlatego ewidencja musi być kompletna i uwzględniać wszystkie zakwalifikowane do danego okresu dowody księgowe. Ważna jest także...
Obowiązek podatkowy VAT

Obowiązek podatkowy VAT

Obowiązek podatkowy VAT Każdy podmiot działający na rynku zobowiązany jest do płacenia podatków. Jednym z ważniejszych jest podatek VAT. Jest to opłata od wartości dodanej, która ma charakter pośredni. Pobiera się go na każdym etapie obrotu gospodarczego. Podmioty...
Wystawienie faktury po terminie

Wystawienie faktury po terminie

Wystawienie faktury po terminie Podstawowym dokumentem w obrocie gospodarczym jest faktura. Przepisy prawa regulują terminy, a także zasady związane z jej wystawieniem. Dowiedz się, jakie skutki wywołuje wystawienie faktury po terminie? Jaki jest czas na wystawienie...