Blog poświęcony firmie

Due diligence – czym jest? jaki zakres badania?

Due diligence – czym jest? jaki zakres badania?

Co to jest due diligence? Due diligence (tłumaczone w języku polski jako należyta staranność) to proces analizy przedsiębiorstwa, oceny jego aktualnej sytuacji np. finansowej, określenia istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z możliwą transakcją kapitałową,...

Przetarg nieograniczony i ograniczony – charakterystyka i różnice

Przetarg nieograniczony i ograniczony – charakterystyka i różnice

Przetarg to forma wyboru oferty w celu zawarcia umowy. Kwestie związane z zamówieniami, składaniem ofert i samym przetargiem reguluje Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wyróżnić można przetarg nieograniczony i ograniczony. Czym się one...

Franczyza co to jest?

Franczyza co to jest?

Czym jest franczyza? Franczyza co to jest? To koncepcja biznesowa, model prowadzenia działalności gospodarczej, który jest skalowalny, powtarzalny i dochodowy. Franczyza niekiedy mylnie zastępowana jest pojęciem franszczyzna. Stronami umowy są franczyzodawca oraz...

Coaching co to jest? Jakie rodzaje? Ile trwa proces coachingowy?

Coaching co to jest? Jakie rodzaje? Ile trwa proces coachingowy?

Czym jest coaching? Kim jest coach? Coaching co to? Jest usługą gświadczoną przez profesjonalnego coacha (trenera). W coachingu tworzy się swego rodzaju porozumienie pomiędzy klientem (tzw. coachowanym) a coachem. Powstała relacja nazywana jest relacją...

Aport do spółki – czym jest? Warunki i wycena aportu

Aport do spółki – czym jest? Warunki i wycena aportu

Co to jest aport do spółki? Aport do spółki to nic innego jak wkład niepieniężny, który jest wnoszony do spółki osobowej jak i kapitałowej. Kwestia aportu regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych w art. 158. Aport uprawnia do przydzielenia wspólnikowi wnoszącemu...

SLIM VAT 3 – czym jest? Jakie wprowadza zmiany?

SLIM VAT 3 – czym jest? Jakie wprowadza zmiany?

Co to jest SLIM VAT 3? SLIM VAT 3 to pakiet rozwiązań, których celem jest ułatwienie rozliczeń podatku VAT (od towarów i usług). Proponowane zmiany zakładają m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności czy poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw. Jakie...

Urlop 26 dni – kiedy? na jakich zasadach?

Urlop 26 dni – kiedy? na jakich zasadach?

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie każdego pracownika, który został zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Pracownik ani pracodawca nie może zrezygnować z takiego urlopu, jego wykorzystanie jest obowiązkowe. Standardowo urlop liczony jest jako dwa dni na każdy...

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)

Co to są Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)? Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) to termin, który został wprowadzony od 1 stycznia 2024 roku na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Każda OPP prowadzi własną działalność pożytku...

Dieta krajowa – definicja, wysokość

Dieta krajowa – definicja, wysokość

Co to jest dieta krajowa? Dieta krajowa jest zwrotem kosztów, które otrzymuje pracownik za wykonanie obowiązków służbowych w miejscowości innej niż siedziba firmy. Dieta krajowa dotyczy przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, zawodów takich jak np.:...

Ulgi podatkowe 2023

Ulgi podatkowe 2023

Początek roku 2023 to dobry moment do analizy zobowiązań, zaległych rozliczeń i poszukania oszczędności. Jednym ze sposobów, z których warto skorzystać aby obniżyć zobowiązania jest zastosowanie ulg podczas rozliczania podatku. Jakie ulgi podatkowe przysługują...