+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Blog poświęcony firmie

SLIM VAT 2 – zmiany w ustawie o VAT

SLIM VAT 2 – zmiany w ustawie o VAT

Zmiany proponowane w projekcie SLIM VAT 2 to kolejny pakiet rozwiązań, których celem ma być uproszczenie skomplikowanych przepisów podatku od towarów i usług, czyli VAT. To drugi etap wprowadzonego już pakietu rozwiązań w ramach SLIM VAT. Zaproponowane rozwiązania...

Pieczęć prewencyjna – czym jest?

Pieczęć prewencyjna – czym jest?

Zawierając transakcje z różnymi kontrahentami warto upewnić się, że powstałe wierzytelności będą mogły zostać zapłacone przez zobowiązany podmiot. Jest to szczególnie ważne gdy występują przejściowe problemy z płynnością finansową. Niekiedy kontrahent może okazać się...

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości

Na podmiotach które prowadzą księgi rachunkowe i stosują się do Ustawy o rachunkowości spoczywa obowiązek opracowania polityki rachunkowości. Czym jest polityka rachunkowości? Co zawiera? Jakie są nadrzędne zasady rachunkowości? Więcej w artykule.Co...

Umowa B2B a umowa o pracę

Umowa B2B a umowa o pracę

Umowa B2B to coraz częściej spotykana forma współpracy. Zastanawiając się nad jej zwarciem warto znać charakterystykę pojęcia oraz najważniejsze wady i zalety. Umowa B2B może bowiem okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem lecz nie zawsze, dlatego warto poznać samą...

Podatek CIT – charakterystyka

Podatek CIT – charakterystyka

Jednym z rodzaju podatków, które występują w polskim Prawie Podatkowym jest podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Prowadząc działalność gospodarczą warto znać go bliżej by uniknąć niepotrzebnych problemów z urzędem skarbowym. Czym jest podatek CIT?...

Odwołanie od reklamacji – jak przygotować dokument?

Odwołanie od reklamacji – jak przygotować dokument?

Niezależnie od sposobu dokonywania zakupów czy to internetowo czy stacjonarnie, konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego przedmiotu. W przypadku rzeczy nowych reklamację można złożyć w przeciągu dwóch lat od zakupu, dla rzeczy używanych jest to rok. Co...

Bilet jako faktura

Bilet jako faktura

Chcąc odliczyć podatek VAT przedsiębiorca gromadzi różne faktury VAT, które pozwolą mu dokonać takiego rozliczenia i wykazać wydatek w księgach rachunkowych. Jednym z rodzajów faktur VAT, które pozwolą zmniejszyć podatek VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego jest...

Opłata reklamowa – definicja i stawki opłaty lokalnej

Opłata reklamowa – definicja i stawki opłaty lokalnej

Czym jest opłata reklamowa? Jaki akt prawny ją reguluje? Opłata reklamowa to dodatkowa danina, którą może wprowadzić w drodze uchwały Rada Gminy. Opłata ta jest regulowana przez Ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych i dotyczy umieszczonych...

Opłata mocowa – czym jest?

Opłata mocowa – czym jest?

Od 01.01.2021 roku przedsiębiorcy mogą zaobserwować na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej nową pozycję czyli tzw. opłatę mocową. Wprowadzenie nowej opłaty jest związane z przyjętą w roku 2017 ustawą o rynku mocy. Opłata mocowa nazywa jest czasem opłatą za...

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa

Pakowanie zakupionych towarów w foliową torebkę nie jest ekologiczne. Przedsiębiorca, który udostępnia torby z tworzywa sztucznego nabywcy produktu zobligowany jest do uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej. Czym jest opłata recyklingowa? Ile wynosi? Jakie są obowiązki...

Podatnik a płatnik – czym się różnią te pojęcia?

Podatnik a płatnik – czym się różnią te pojęcia?

Mówiąc o podatkach z pewnością spotkać się można z określeniami podatnik i płatnik podatku. Regulacje prawne normujące daniny w postaci podatków wskazują podmioty zobowiązane do zapłaty kwoty z tytułu danego podatku. Warto rozróżniać pojęcie podatnika od płatnika aby...

Podatek katastralny – charakterystyka

Podatek katastralny – charakterystyka

Podatek katastralny to danina, którą warto się zainteresować szczególnie gdy posiadamy nieruchomości. Chociaż w Polsce jeszcze nie obowiązuje to warto już teraz przyjrzeć się jego charakterystyce. Czym jest podatek katastralny? Więcej w artykule. Co to jest podatek...