Ulga za złe długi w 2019

Ulga za złe długi w 2019

Ulga za złe długi to nic innego jak możliwość skorygowania przez czynnego podatnika VAT podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczonych usług na terenie kraju. Korekta dotyczy kwoty wierzytelności w całości bądź jej części, dla...

Faktura końcowa

Faktura końcowa do zaliczkowych Faktura końcowa wystawiana jest na podstawie wcześniej wystawionej faktury zaliczkowej. Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest fakt, iż uprzednio wystawiona faktura zaliczkowa nie powinna opiewać na całościową wartość zamówienia....
MM – czym jest przesunięcie międzymagazynowe?

MM – czym jest przesunięcie międzymagazynowe?

Przesunięcie magazynowe, czyli w skrócie MM to dokument magazynowy, który służy wykazywaniu przemieszczeń określonych towarów (bądź całych partii) pomiędzy magazynami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa. MM pełni funkcje informacyjne, gdyż określa miejsca, w...
RW – definicja rozchodu wewnętrznego

RW – definicja rozchodu wewnętrznego

Rozchód wewnętrzny (RW) to dokument wykorzystywany w przedsiębiorstwie posiadającym zaplecze magazynowe. Służy udokumentowaniu wydania towarów i materiałów z magazynu na własne potrzeby jednostki.  RW nie przynosi przychodu firmie, ponieważ sytuacja ma miejsce w danym...