Karuzela podatkowa

Karuzela podatkowa

Kontrahenci nie zawsze postępują uczciwie, w konsekwencji dochodzić może do różnych wyłudzeń podatkowych w tym VAT. Najpoważniejszymi oszustwami są tzw. transakcje karuzelowe dokonywane pomiędzy podmiotami pochodzącymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W...
Podatek rolny

Podatek rolny

Podatek rolny to jedno ze świadczeń, które są opłacane w Polsce. Jeżeli ktoś uzyskuje dochody z działalności rolniczej, to nie są one opodatkowane podatkiem dochodowym. W tym przypadku obowiązkowe będzie rozliczenie z tzw. podatku rolnego. Wszelkie zapisy w tym...
SEPA a SWIFT – przelewy walutowe

SEPA a SWIFT – przelewy walutowe

Przedsiębiorcy przeprowadzając transakcje z kontrahentami zagranicznymi dokonują przelewów walutowych. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje takich przelewów, czyli tzw. przelew SWIFT lub SEPA. Czym się każdy z nich charakteryzuje? SEPA a SWIFT – więcej w...
Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Przedsiębiorcy którzy myślą o rozwoju przedsiębiorstwa mogą liczyć na tzw. pomoc de minimis. Czym ona jest? Jakie są jej limity i ograniczenia? Więcej w artykule. Co to jest pomoc de minimis? Pomoc de minimis to świadczenie pieniężne udzielane przez państwo...
Opłata prolongacyjna

Opłata prolongacyjna

Przedsiębiorcy są zobowiązani do regulowania wszelkich ciążących na nich zobowiązań podatkowych. Zapłata podatku i powstałych zaległości podatkowych czy to odsetek za zwłokę może zostać odroczona w terminie lub rozłożona na raty na mocy decyzji wydawanej przez organ...