Terminy wystawiania faktur

Terminy wystawiania faktur

Podstawowe terminy wystawiania faktur O terminach wystawiania faktur mówi art. 106i. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli Ustawa o VAT. Zgodnie z tym przepisem: „Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po...
Odpowiedzialność solidarna

Odpowiedzialność solidarna

Odpowiedzialność solidarna zgodna z Kodeksem Cywilnym Pojęcie odpowiedzialności solidarnej zostało uregulowane w art.366 ust.1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel może zażądać całości bądź części świadczenia: łącznie od wszystkich dłużników, od kilku dłużników...
Refakturowanie

Refakturowanie

Co to jest refakturowanie? Refakturowanie to sytuacja, w której przedsiębiorca we własnym imieniu nabywa usługi, a ich odbiorcom faktycznym jest inny przedsiębiorca. Dodatkowo dochodzi do odsprzedaży nabytych usług. Przedsiębiorca, który odsprzedaje jest swego rodzaju...
Faktura do paragonu

Faktura do paragonu

Faktura do paragonu (tylko z NIP) Z dniem 01.09.2019 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy przewiduje wiele zmian dla przedsiębiorców. Nowe przepisy w...
Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Od 01.09.2019 wprowadzone zostaną zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego z podatku VAT (od towarów i usług). Zakres zwolnień został ograniczony, tym samym zwiększy się katalog podatników, do których nie będzie można zastosować zwolnienia z VAT. Czym jest zwolnienie...