Książka kontroli przedsiębiorcy

Książka kontroli przedsiębiorcy

Książka kontroli przedsiębiorcy w ustawie Zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcy są zobligowania do prowadzenia tzw. książki kontroli przedsiębiorcy. Oprócz książki przedsiębiorca prowadzi i przechowuje wszelkie...
Zwolnienie z PIT dla młodych

Zwolnienie z PIT dla młodych

Nowa ulga podatkowa – Bez PIT dla młodych Sejm uchwalił nową ulgę podatkową, czyli zwolnienie z PIT dla młodych skierowaną dla osób do 26 roku życia osiągających przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy stosunku pracy...
Zarząd sukcesyjny – czym jest?

Zarząd sukcesyjny – czym jest?

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym Przedsiębiorcy od 25.11.2018 mają możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, który wypełni obowiązki związane w prowadzaniem przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy do momentu uregulowania formalności spadkowych. Przekazanie firmy...
Nowy obowiązek podatkowy – CIT-14

Nowy obowiązek podatkowy – CIT-14

Nowy obowiązek podatkowy Podatnicy, którzy rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych muszą liczyć się z nowym obowiązkiem podatkowym, czyli koniecznością wykazywania przychodów na druku CIT-14. Nowy formularz podatkowy służy określeniu wysokości...