Ograniczenie zatorów płatniczych – nowe terminy

Ograniczenie zatorów płatniczych – nowe terminy

Ograniczenie zatorów płatniczych – ustawa Od 01.01.2020 wejdą w życie nowe przepisy, które mają na celu znaczne ograniczenie zatorów płatniczych i poprawę płynności finansowej głównie średnich, małych i mikro firm. Mowa o Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.o zmianie...
Terminy wystawiania faktur

Terminy wystawiania faktur

Podstawowe terminy wystawiania faktur O terminach wystawiania faktur mówi art. 106i. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli Ustawa o VAT. Zgodnie z tym przepisem: „Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po...
Odpowiedzialność solidarna

Odpowiedzialność solidarna

Odpowiedzialność solidarna zgodna z Kodeksem Cywilnym Pojęcie odpowiedzialności solidarnej zostało uregulowane w art.366 ust.1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nim wierzyciel może zażądać całości bądź części świadczenia: łącznie od wszystkich dłużników, od kilku dłużników...
Refakturowanie

Refakturowanie

Co to jest refakturowanie? Refakturowanie to sytuacja, w której przedsiębiorca we własnym imieniu nabywa usługi, a ich odbiorcom faktycznym jest inny przedsiębiorca. Dodatkowo dochodzi do odsprzedaży nabytych usług. Przedsiębiorca, który odsprzedaje jest swego rodzaju...