Ulga za zakup kasy fiskalnej online

Ulga za zakup kasy fiskalnej online

Kasy fiskalne online zastąpią w niedługim czasie tradycyjne urządzenia. Obowiązek stosowania nowych kas został uregulowany ustawą. Wszyscy zobligowani przedsiębiorcy będą musieli ponieść nowy wydatek związany z zakupem całkiem nowych kas. Ministerstwo Finansów...
Kasy Fiskalne Online

Kasy Fiskalne Online

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Urządzenia te będą wykorzystywane do elektronicznego raportowania sprzedaży i zastąpią tradycyjne i obecnie stosowane kasy. Wycofywanie z użycia tradycyjnych kas będzie odbywać się...
Przychód a dochód – podstawowe pojęcia

Przychód a dochód – podstawowe pojęcia

Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych. Dzień 30 kwietnia jest granicznym terminem jeżeli chcemy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. W dokumentach z pewnością spotkamy się z pojęciami przychodów i dochodów. Bardzo często słowa te uznawane są za tożsame....
Co to jest Samozatrudnienie?

Co to jest Samozatrudnienie?

Samozatrudnienie występuje wtedy, gdy osoba fizyczna otwiera własną działalność gospodarczą, która powstaje na własną odpowiedzialność, ryzyko i własny rachunek. W ten sposób zakładana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, często na polecenie pracodawcy, który...