Storno czerwone i czarne

Zgodnie z przepisami rachunkowość należy prowadzić z uwzględnieniem takich zasad jak rzetelność i bezbłędność. Dlatego ewidencja musi być kompletna i uwzględniać wszystkie zakwalifikowane do danego okresu dowody księgowe. Ważna jest także ciągłość zapisów, a także prawidłowość procedur obliczeniowych. Jednakże człowiek jest istotą omylną i czasami zdarzają się pewne błędy. Gdy dojdzie do ich rozpoznania, muszą one być jak najszybciej skorygowane. W tym celu stosuje się storno czerwone i czarne. Sprawdź, co to dokładnie jest i jaka jest między nimi różnica.

Co to jest storno?

Storno to zapis, dzięki któremu wyeliminujesz wykryte nieprawidłowości w księgach rachunkowych. Narzędzie skutecznie poprawia błędy księgowe i pozwala uniknąć nieestetycznych skreśleń. Dzięki temu zachowasz ciągłość zapisów, kolejność numeracji, a także pełną historię ewidencji. W praktyce wyróżnia się storno czarne i czerwone.

Jakie wymienia się najczęściej typy błędów, które wymagają zastosowania narzędzia, jakim jest storno czerwone i czarne?

Podstawową zasadą związaną z prowadzeniem księgowości jest właściwe zakwalifikowanie dowodu rachunkowego i ujęcie dokumentu w księgach rachunkowych przez prawidłową dekretację. Czasami zdarzają się jednak pewne nieprawidłowości. Dotyczą one między innymi zaksięgowania operacji na niewłaściwych kontach, wpisania złej kwoty, czy ewidencji błędnej wartości w połączeniu ze wyborem nieodpowiednich kont. Często także spotyka się opcje polegającą na dobrym zaksięgowaniu zdarzenia gospodarczego, aczkolwiek po nie tych stronach, co trzeba. Księgowi przez nieuwagę uwzględniają także dwukrotnie taką samą operację i pomijają daną sytuację podczas pracy.

Co to jest storno czarne i czerwone?

Korektę w księgach rachunkowych przeprowadza się z zastosowaniem storna czerwonego lub czarnego. Pierwsze pozwala dokonać poprawy za pomocą liczb ujemnych na tych samych kontach i stronach, na których nastąpiło złe księgowanie. Takie rozwiązanie sprawia, że zarówno salda, jak i obroty na kontach są właściwe. W ten sposób usuniesz błędne księgowania i zachowujesz czystość zapisów. Ta metoda sprawdza się szczególnie przy niwelowaniu błędów na kontach wynikowych.

Natomiast storno czarne znajduje zastosowanie, gdy potrzebna jest korekta na tych samych kontach, ale po przeciwnych stronach. W rezultacie saldo będzie dobre, ale niestety obroty zniekształcone. Wada ta powoduje, że nie należy sięgać po tego typu alternatywę przy kontach, które bierze się pod uwagę przy obliczaniu wskaźników ekonomicznych, a także umieszczanych w sprawozdaniach finansowych podmiotu. Dla zachowania czystości obrotów stosuj tak zwany zapis o charakterze technicznym. Ma to duże znaczenie przy kontach wykorzystywanych do dekretacji przychodów i kosztów, a więc tych, które noszą miano wynikowych.

Co to jest storno częściowe?

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie w tym zakresie, które polega na użyciu storna częściowego. Sprawdzi się, gdy zdarzenie gospodarcze ujęte jest na odpowiednich kontach i stronach, jednak w złej wartości. Wówczas spróbuj przeprowadzić korektę kwoty do właściwej wysokości przez wykorzystanie wyksięgowania bądź też uwzględnienia różnicy pomiędzy wysokością właściwą a błędną. Działanie można przeprowadzić przez storno czerwone, jak i czarne.

Storno pozwala na wprowadzenie modyfikacji w dokumentach rachunkowych. Dotyczy najczęściej nieprawidłowości, które znajdziesz po zamknięciu okresu rozrachunkowego. Dzięki temu bez trudności można zachować ciągłość historii przeprowadzonych ewidencji razem z błędami. W ten sposób uzyskuje się dobry obraz stanu faktycznego danego podmiotu.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 25.08.2020

storno czerwone