Zmiana urzędu skarbowego

Praca na podstawie różnego rodzaju umów i prowadzenie własnej działalności wiążą się z licznymi zobowiązaniami finansowymi. Zarabianie pieniędzy idzie bowiem w parze z uiszczaniem rozmaitych opłat oraz składaniem deklaracji podatkowych. W celu kontroli tychże działań powstał urząd skarbowy. Czym dokładnie się on zajmuje? Kiedy można go zmienić? Jak w praktyce wygląda zmiana urzędu skarbowego? O czym warto przy tym pamiętać?

program do faktur 2023

Urząd skarbowy – czym jest i jakie są jego zadania?

Urząd skarbowy to jednostka Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonuje jako organ zajmujący się państwowymi finansami. Jego kierownikiem jest podlegający Ministrowi Finansów naczelnik. Podczas wykonywania obowiązków korzysta on z pomocy zastępców, księgowych i innych pracowników.

Urząd skarbowy pełni wiele ważnych zadań. Przede wszystkim kontroluje podatki oraz dokonuje ewidencji osób, które je płacą. Pobiera również opłaty i należności celne, a także wykonuje kary majątkowe. Tym samym jest on ważnym organem finansowym, potrzebnym do sprawnego funkcjonowania państwa oraz różnych przedsiębiorstw.

Osoby fizyczne płacą podatki w urzędzie, który znajduje się najbliżej ich aktualnego miejsca zamieszkania. Przedsiębiorcy powinni zaś udać się do organu mieszczącego się w pobliżu siedziby ich firmy. Ustalanie miejsca rozliczeń według adresu nazywane jest właściwością miejscową urzędu skarbowego. Opisuje ją artykuł 17 Ordynacji Podatkowej.

Urząd skarbowy – kiedy i jak można go zmienić?

Urząd skarbowy zmienia się często w momencie przeprowadzki do nowego mieszkania. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku modyfikacji adresu siedziby firmy. Warto nadmienić, że proces przenosin przebiega inaczej w zależności od tego, kto go dokonuje. Przedsiębiorca i osoba fizyczna powinni bowiem złożyć w tym celu różne dokumenty.

Zmiana urzędu skarbowego przez osobę fizyczną

Osoba fizyczna, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, powinna zgłosić zmianę urzędu poprzez dostarczenie formularza ZAP-3 z zaktualizowanymi danymi adresowymi. Skorzystać z niego może każdy, kto nie jest właścicielem firmy, posiada numer PESEL i nie znajduje się w rejestrze podatników VAT, a także nie opłaca podatków czy składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Formularz ZAP-3 nie jest objęty koniecznością osobistego dostarczenia go do urzędu. Można bowiem również przesłać go drogą pocztową lub elektroniczną, pamiętając o konieczności dodania odręcznego lub elektronicznego podpisu.

Zmiana urzędu skarbowego przez przedsiębiorców

Właściciele działalności gospodarczych powinni w ciągu siedmiu dni od zmiany miejsca siedziby firmy zaktualizować formularz CEIDG-1. Jest to ten sam dokument, który składano wcześniej podczas rejestracji przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, dokument można dostarczyć osobiście do urzędu miasta lub gminy. Można go również złożyć za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. Podatnicy VAT, oprócz aktualizacji CEIDG-1, powinni także pamiętać o dodatkowej konieczności zgłoszenia zmiany urzędu za pomocą dokumentu VAT-R. Aby to zrobić, wystarczy wpisać nowy urząd skarbowy w formularzu. Spółki wpisane do KRS powinny zaś zgłosić zmianę swoich siedzib poprzez dokument NIP-8.

Zmiana urzędu skarbowego w trakcie okresu rozliczeniowego

Czasami zdarza się, że przeprowadzka nastąpi w trakcie miesięcznego, kwartalnego lub rocznego okresu rozliczeniowego. Gdy modyfikacja miejsca zamieszkania wywoła równoczesną zmianę urzędu skarbowego, warto pamiętać o tym, że właściwość miejscowa jest określana przepisami na podstawie ostatniego dnia okresu rozliczeniowego. Tym samym, po przeprowadzce w trakcie danego cyklu, wszelkie deklaracje oraz opłaty należy składać w nowym urzędzie skarbowym. W sytuacji, gdy doszło do omyłkowego złożenia dokumentów do poprzedniej instytucji, należy niezwłocznie powiadomić o tym nowy urząd. Organy podatkowe prześlą między sobą wymagane formularze drogą elektroniczną, dzięki czemu podatnik nie będzie musiał ponownie ich składać.

Urząd skarbowy – podsumowanie

Urząd skarbowy to ważna instytucja, regulująca wszelkie kwestie podatkowe. Tym samym warto systematycznie aktualizować zmiany adresowe, które przypisują osobę fizyczną lub firmę do nowego instytucji. Dzięki temu bez wątpienia uniknie się nieprzewidzianych sytuacji oraz dodatkowych wizyt w urzędzie.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 27.08.2020

zmiana urzędu skarbowego