+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl
Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe Co to są należności krótkoterminowe? Należności krótkoterminowe to wszystkie świadczenia pieniężne bądź rzeczowe, do których pobrania uprawniony jest wierzyciel (a dłużnik do ich spłaty) z tytułu dostaw lub usług, których termin wymagalności...
Cross-selling i up-selling – charakterystyka pojęć

Cross-selling i up-selling – charakterystyka pojęć

Cross-selling i up-selling – charakterystyka pojęć Przedsiębiorca sprzedający produkty chcąc osiągnąć wyższe zyski musi mieć dobrze opracowaną strategię sprzedażową. Skuteczny plan pozwala zyskać przewagę nad konkurencją. Jest to ważny składnik sprzedaży obok...
Faktura OSS (One Stop Shop)

Faktura OSS (One Stop Shop)

Faktura OSS (One Stop Shop) Faktura OSS to dokument, który ważny jest dla przedsiębiorców dokonujących transakcji z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej. Eksportując towary za granicę bądź świadcząc usługi elektroniczne warto bliżej poznać to zagadnienie. Czym...
Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy Pracownikowi zatrudnionemu w firmie przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego. Wyjaśnienie pojęcia znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Przez urlop okolicznościowy uznaje się czas...
Forfaiting

Forfaiting

Forfaiting Co to jest forfaiting? Z pojęciem forfaitingu spotkać można się przy operacjach zagranicznych i ich rozliczeniach. Forfaiting jest bowiem bezgotówkową formą zapłaty w takich transakcjach. To instrument finansowania handlu międzynarodowego. Prowadząc...