Ulga za złe długi w 2019

Ulga za złe długi w 2019

Ulga za złe długi to nic innego jak możliwość skorygowania przez czynnego podatnika VAT podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczonych usług na terenie kraju. Korekta dotyczy kwoty wierzytelności w całości bądź jej części, dla...
MM – czym jest przesunięcie międzymagazynowe?

MM – czym jest przesunięcie międzymagazynowe?

Przesunięcie magazynowe, czyli w skrócie MM to dokument magazynowy, który służy wykazywaniu przemieszczeń określonych towarów (bądź całych partii) pomiędzy magazynami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa. MM pełni funkcje informacyjne, gdyż określa miejsca, w...
RW – definicja rozchodu wewnętrznego

RW – definicja rozchodu wewnętrznego

Rozchód wewnętrzny (RW) to dokument wykorzystywany w przedsiębiorstwie posiadającym zaplecze magazynowe. Służy udokumentowaniu wydania towarów i materiałów z magazynu na własne potrzeby jednostki.  RW nie przynosi przychodu firmie, ponieważ sytuacja ma miejsce w danym...
PW – co oznacza przyjęcie wewnętrzne?

PW – co oznacza przyjęcie wewnętrzne?

PW to nic innego jak dokument magazynowy wskazujący na przyjęcie towaru na magazyn w postaci wyrobu gotowego powstałego w procesie produkcji. Przyjęcie wewnętrzne wystąpi więc w firmie posiadającej magazyn, w obrębie którego zachodzą różne procesy. Dokument PW wystąpi...
WZ – czym jest wydanie zewnętrzne?

WZ – czym jest wydanie zewnętrzne?

Dokument WZ, czyli wydanie zewnętrzne (z magazynu) jest ważny w procesie kontroli stanów magazynowych. Kiedy pojawia się ten typ dokumentu jest to jednoznaczne z rozchodem danego towaru czy też materiału na zewnątrz na etapie przeprowadzanej z kontrahentem transakcji....