Nota odsetkowa – co to jest?

Nota odsetkowa – co to jest?

Nota odsetkowa to szczególny rodzaj dokumentu, który umożliwia złożenie żądania zapłaty należnych odsetek wynikających ze zwłoki w zapłacie należności. Jest to dokument wystawiany w przypadku gdy ma miejsce opóźnienie dłużnika w zapłacie ciążącego na nim zobowiązania....
Składki ZUS w 2019 dla przedsiębiorców

Składki ZUS w 2019 dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy opłacają składki ZUS w stałej kwocie w postaci tzw. minimalnego ryczałtu. Kwota płaconych składek co roku podlega waloryzacji, dlatego też zauważalny jest jej wzrost w stosunku do kwoty opłacanej jeszcze w roku 2018. Jest to efekt wzrostu prognozowanego...
Ulga za złe długi w 2019

Ulga za złe długi w 2019

Ulga za złe długi to nic innego jak możliwość skorygowania przez czynnego podatnika VAT podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczonych usług na terenie kraju. Korekta dotyczy kwoty wierzytelności w całości bądź jej części, dla...