+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Faktura ustrukturyzowana

Faktura ustrukturyzowana – czym jest? Czy jest obligatoryjna?

Faktura ustrukturyzowana to nowy rodzaj faktury, którą przedsiębiorcy będą mogli wystawić poprzez teleinformatyczny system KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Nowy system został wdrożony poprzez nowelizację Ustawy o VAT i będzie można z niego skorzystać od stycznia 2022 roku.

program do faktur 2022

Początkowo rozwiązanie to będzie fakultatywne. Faktury ustrukturyzowane będą więc dodatkowym dokumentem mającym na celu zafakturowanie transakcji przeprowadzanej z kontrahentem obok istniejących już rodzajów faktur: papierowych oraz elektronicznych. Od 2022 roku przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z nowego systemu i tym samym zdecydować, czy chce wystawić fakturę ustrukturyzowaną czy chce pozostać przy aktualnie stosowanym rozwiązaniu służącym fakturowaniu. Faktura ustrukturyzowana będzie miała formę faktury elektronicznej zawierającej ściśle określone przez regulacje informacje, wygląd oraz format np. xml, który pozwoli na automatyczny odczyt i przetworzenie danych, które zostały zawarte w dokumencie. Obligatoryjność faktury ustrukturyzowanej jest rozważana wraz z początkiem roku 2023.

Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny, który będzie służył otrzymaniu i przechowywaniu faktur w postaci faktur ustrukturyzowanych. Wprowadzenie danych do faktury będzie weryfikowane poprzez system KSeF pod kątem zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. System przydzieli dokumentowi indywidualny numer identyfikujący, co pozwoli organom podatkowym zwiększyć możliwość weryfikacji dokumentu, jego analizy i kontroli.

Co zyska przedsiębiorca dzięki KSeF?

Wprowadzenia nowego systemu KSeF będzie miało za zadanie m.in. przyśpieszenie zwrotu podatku VAT (do 40 dni) czy też zadbanie o bezpieczeństwo danego dokumentu. Faktura będzie przechowywana w systemie, nie ulegnie tym samym zniszczeniu czy zaginięciu, co wyeliminuje kwestie przygotowania jej duplikatu. Przyjmuje się, że standaryzacja wzoru faktury uprości wzajemne rozliczenia oraz księgowania. Przedsiębiorcy nie będą musili również przechowywać faktur, gdyż mają być one dostępne w systemie przez 10 lat. Wprowadzenie nowego systemu ma wyeliminować również wysyłkę na żądanie organów podatkowych JPK_FA, gdyż niezbędne dane dostępne będą w KSeF. Nowy system ma dać podatnikowi również pewność, że wystawiona przez niego faktura trafiła do kontrahenta.

Faktury ustrukturyzowane – programy do faktur i księgowe

Wdrożenie nowego rozwiązania faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało dostosowania programów fakturowych i księgowych do integracji z nowym systemem KSeF. Faktury wystawiane i przesyłane do nabywcy z pomocą nowego systemu będą musiały mieć określony wygląd, który pozwoli przygotować fakturę ustrukturyzowaną. Istotna będzie nie tylko kwestia wystawiania faktur sprzedaży w tym korekt, ale i również odbioru faktur zakupu. Przesłanie faktur do systemu KSeF będzie wymagało wykorzystania odpowiedniego API. Przedsiębiorca chcąc przejrzeć wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane będzie musiał przejść w systemie proces uwierzytelnienia. Po połączeniu się z systemem KSeF oprócz przejrzenia i odbioru faktur będzie on miał możliwość przesłania faktur w formacie xml bądź przekonwertowania ich do pliku PDF.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 06.10.2021

Faktura ustrukturyzowana