Obowiązek podatkowy VAT

Każdy podmiot działający na rynku zobowiązany jest do płacenia podatków. Jednym z ważniejszych jest podatek VAT. Jest to opłata od wartości dodanej, która ma charakter pośredni. Pobiera się go na każdym etapie obrotu gospodarczego. Podmioty rozliczają się z niego w kolejnych miesiącach. Dowiedz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT.

Czym jest obowiązek podatkowy?

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne płacą różne podatki. Zasilają one budżet państwa lub samorządów terytorialnych. Środki przeznacza się na różne cele, na przykład utrzymanie infrastruktury, szkolnictwo i wiele innych. Obowiązek podatkowy jest to zatem powinność przymusowego regulowania świadczenia pieniężnego, gdy dojdzie do zdarzenia przewidzianego w przepisach prawa.

Jak powstaje obowiązek podatkowy VAT?

Obowiązek podatkowy VAT jest jednoznaczny z koniecznością wykazania podatku należnego w ewidencji sprzedaży, a więc deklaracji VAT. Informacja o momencie jego powstania występuje w zapisach artykułu 19 a ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności, które podlegają opodatkowaniu, dzieli się na dwie kategorie. Te, które powstają na zasadach ogólnych i te z uwzględnieniem warunków szczególnych. Najczęściej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostarczenia towarów lub wykonania usług.

Sytuacje, które dotyczą szczególnego momentu podatkowego to między innymi czas otrzymania części lub całości zapłaty, wystawienie faktury nie później niż termin do jej wystawienia lub niż czas przeznaczony na jej uregulowanie. Odnoszą się one do konkretnego zestawu czynności. Ostatni przykład dotyczy między innymi dostawy energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego, najmu, dzierżawy, leasingu, ochrony osób i dozoru mienia, stałej obsługi prawnej i innych.

W jaki sposób ustalić obowiązek podatkowy VAT w przypadku usług ciągłych?

Czasami pojawia się pewna trudność w ustaleniu obowiązku podatkowego VAT. Dotyczy to przede wszystkim usług, które mają charakter ciągły przez okres dłuższy niż jeden rok, a terminy rozliczeń nie kończą się w konkretnym roku podatkowym. W tej sytuacji za ten moment uznaje się czas upływu każdego roku aż do zakończenia świadczenia tej usługi. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej podpisanej na czas określony. Wyłącza się tutaj także porozumienie dotyczące sprzedaży na warunkach odroczonej płatności. Ma to miejsce, gdy na skutek przewidzianych zdarzeń lub po zapłacie ostatniej raty dojdzie do przeniesienia prawa własności.

Co podlega opodatkowaniu VAT?

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT umieszczono w artykule 5 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią przepisu opodatkowaniu podlega dostawa towarów i świadczenie usług na terenie Polski. Jest to także import na obszarze państwa i eksport, wewnątrzwspólnotowe nabycie za wynagrodzeniem na terytorium kraju i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Obowiązek podatkowy VAT w obrocie zagranicznym

Odrębnie określa się moment podatkowy w VAT dla transakcji z krajami Unii Europejskiej i państwami trzecimi. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych obowiązek zależy od chwili wystawienia faktury. Powstaje on z chwilą sporządzenia tego dokumentu, jednak nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy. Przy dostawie ciągłej dłużej niż rok odbywa się to każdego miesiąca aż do zakończenia procesu.

Import towarów z państw trzecich wymaga zapoznana się z momentem powstania długu celnego. Przepis ten umieszczono w artykułach 201 do 216 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Wynika z niego, że rodzi się on w rezultacie dopuszczenia do obrotu wolnego towaru podlegającego należnościom przewozowym. Może to być także jego umieszczenia pod procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności przewozowych. Przy pobieraniu opłat wyrównawczych lub gdy obejmuje się je procedurą:

  • składu celnego,
  • uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
  • odprawy czasowej z uwzględnieniem całkowitego zwolnienia od celnych należności przewozowych
  • tranzytu bądź wprowadzenia produktów do wolnego obszaru celnego, bądź składu wolnocłowego,

Obowiązek podatkowy jest równoznaczny z chwilą wymagalności wymienionych opłat.

Eksport towarów do państw trzecich wywołuje obowiązek podatkowy na identycznych zasadach jak w przypadku obrotu krajowego. Zasady ogólne precyzują, że ten moment jest tożsamy z czasem dokonania dostawy towarów.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 24.08.2020

obowiązek podatkowy VAT