+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl
Metoda FIFO, LIFO, FEFO, LOFO i HIFO

Metoda FIFO, LIFO, FEFO, LOFO i HIFO

Metoda FIFO, LIFO, FEFO, LOFO i HIFO Cena zakupu materiałów oraz koszty produkcji zmieniają się w czasie, dlatego tak ważne jest aby przedsiębiorca wybrał odpowiednią metodę wyceny posiadanych zapasów. Wśród metod wyceny jest FIFO, LIFO czy FEFO. Wśród spotykanych...
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop W codziennym życiu spotkać można sytuację, w której pracownik firmy, z którym została rozwiązana umowa o stosunek pracy bądź upłynął termin tej umowy pozostaje z niewykorzystanym urlopem. Co w tej sytuacji? Podpowiadamy artykule jak...
Praca na emeryturze

Praca na emeryturze

Praca na emeryturze Przejście na emeryturę czy rentę nie musi oznaczać końca aktywności zawodowej. Coraz częściej seniorzy decydują się na podjęcie nowej pracy, która pozwoli im zwiększyć miesięczne dochody. Decyzja ta najcześciej podyktowana jest niskimi wypłatami...
Ulgi PIT

Ulgi PIT

Ulgi PIT Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tzw. PIT mają prawo w określonych przypadkach skorzystać z ulg podatkowych, które pomniejszą wysokość ich zobowiązania podatkowego. Co warto wiedzieć na temat ulgi PIT? Z jakich ulg można skorzystać w...
Podatek leśny

Podatek leśny

Podatek leśny Właściciele lasów, czyli gruntów leśnych, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy zobowiązani są do zapłaty podatku leśnego. Podatek ten nie obejmuje jednak lasów, które zostały zajęte na wykonanie innej działalność...