Urlop okolicznościowy

Pracownikowi zatrudnionemu w firmie przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego. Wyjaśnienie pojęcia znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Przez urlop okolicznościowy uznaje się czas usprawiedliwionej i uzasadnionej nieobecności pracownika w pracy. Komu przysługuje urlop okolicznościowy? Na ile dni urlopu okolicznościowego może liczyć pracownik? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Komu przysługuje urlop okolicznościowy i w jakim wymiarze?

Urlop okolicznościowy to szczególny rodzaj urlopu, z którego może skorzystać pracownika na etacie obok zwykłego urlopu wypoczynkowego. Urlop ten przysługuje zatrudnionemu pracownikowi, w którego życiu osobistym wydarzą się ważne okoliczności jak ślub, urodzenie dziecka, śmierć/pogrzeb bliskiej osoby. Urlop okolicznościowy jest płatny, więc za czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika przysługuje mu pełne wynagrodzenie. Pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu okolicznościowego.

Urlop o charakterze okolicznościowym przyznawany jest w wymiarze 2 dni lub 1 dnia roboczego. Wymiar przysługującego urlopu uzależniony jest od zaistniałych okoliczności.

Z 2-dniowego urlopu mogą skorzystać osoby, które w danym roku:

  • zawarły związek małżeński,
  • zostały rodzicami,
  • doświadczyły śmierci/pogrzebu małżonka (męża/żony), dziecka, rodzica (matki/ojca), ojczyma/macochy,
  • sprawują opiekę nad własnym dzieckiem do 14. roku życia i zadeklarowały ten fakt w miejscu pracy.

Na niższy wymiar urlopu, czyli 1-dzień w danym roku mogą liczyć:

  • rodzice dziecka, które zawiera związek małżeński,
  • osoby, które doświadczyły śmierci/pogrzebu siostry, brata, teścia (również w przypadku rozwodu), teściowej (również w przypadku rozwodu), babci, dziadka, osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub tej, która jest pod bezpośrednią opiekę zatrudnionego.

Termin wykorzystania urlopu okolicznościowego

Urlop okolicznościowy wykorzystuje się w roku, w którym zaistniały okoliczności uprawniające do takiego urlopu. Pracownik nie musi wykorzystywać go w dniu danego wydarzenia, może to być też inny dzień, który bezpośrednio jest związany z danym zdarzeniem. Niekiedy dane wydarzenie może nie dojść do skutku, jak np. zawarcie związku małżeńskiego, wówczas jeżeli pracownik wykorzystał urlop wcześniej (przed planowaną datą wydarzenia), to nie może być on uznany za okolicznościowy. W takiej sytuacji zatrudniony musi wziąć urlop wypoczynkowy. 

Formalności związane z urlopem okolicznościowym

Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi jeżeli wystąpią określone zdarzenia. Nie należy przy tym zapomnieć o konieczności udokumentowania wystąpienia danych zdarzeń. Takim dokumentem jest chociażby akt małżeństwa. Pracodawca powinien być również wcześniej poinformowany przez pracownika o zamiarze skorzystania w danym dniu z urlopu okolicznościowego. Jest to możliwe chociażby w przypadku zawierania związku małżeńskiego. Nagłe zdarzenie jakim jest śmierć bliskiej osoby to okoliczność, której nie można przewidzieć, dlatego pracownik nieobecność w pracy powinien zgłosić najpóźniej w jej drugim dniu.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.10.2021

Urlop okolicznościowy