Praca na emeryturze

Przejście na emeryturę czy rentę nie musi oznaczać końca aktywności zawodowej. Coraz częściej seniorzy decydują się na podjęcie nowej pracy, która pozwoli im zwiększyć miesięczne dochody. Decyzja ta najcześciej podyktowana jest niskimi wypłatami świadczeń emerytalnych i rentowych. Bywa jednak tak, że emeryci nie muszą pracować lecz podejmują aktywność zawodową z uwagi na np. potrzebę podtrzymania kontaktów społecznych. W artykule praca na emeryturze – jakie są limity i kto nie musi się o nie martwić?

Praca na emeryturze od kiedy?

Według przepisów prawnych w Polsce na emeryturę przechodzą kobiety aktywne zawodowo po ukończeniu 60 roku życia. W przypadku mężczyzn jest to wiek 65 lat. W przypadku gdy senior chce pozostać aktywny zawodowo, wówczas dopuszczalne są dwie możliwości. Pracę można dalej kontynuować zawieszając jednocześnie świadczenie emerytalne (w tej sytuacji wzrasta jego wysokość w przyszłości) lub być nadal aktywnym zawodowo bez zawieszenia poboru emerytury. 

Czy na emeryturze obowiązują jakieś limity?

Chcąc dorobić na emeryturze należy pamiętać o tym, że po ukończeniu 60 lat przez kobiety i 65 przez mężczyzn nie ma potrzeby martwić się o zawieszenie świadczeń przez ZUS czy zmniejszenie ich kwoty. Obawa o to może pojawić się u osób młodszych, które korzystają z wcześniejszej emerytury bądź renty. Decyzja o tym czy wysokość świadczenia zostanie pomniejszona, czy zawieszona uzależniana jest od wysokości osiąganych przychodów z działalności, z której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli wynagrodzenie z tytułu pracy:

  • nie jest wyższe niż 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (wyliczanego za poprzedni kwartał i ogłaszanego przez Prezesa GUS) – świadczenie jest wypłacane,
  • znajduje się w przedziale 70%-130% – emerytura ulegnie zmniejszeniu, 
  • przekroczy 130% – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia seniorowi.

Myśląc więc o pracy na emeryturze z pewnością warto śledzić ogłaszane co kwartał wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kto nie musi martwić się o limity?

Świadczenie emerytalne czy rentowe wypłacane jest w pełniej wysokości i nie jest zawieszone w przypadku, gdy aktywność zawodowa dotyczy:

  • kobiet, które ukończyły 60 roku życia i mężczyzn po 65 roku życia, czyli osób które osiągnęły juz powszechny wiek emerytalny,
  • osób, które mają prawo do emerytury częściowej,
  • osób mających prawo do renty inwalidy wojennego (z powodu pobytu w obozie oraz w miejscach odosobnienia) bądź renty rodzinnej po tych osobach,
  • osób, które mają prawo do renty inwalidy wojskowego (w związku z odbytą służbą wojskową) bądź renty rodzinnej po żołnierzu, który poniósł śmierć w związku ze służbą wojskową.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 28.04.2020

praca na emeryturze