Ulgi PIT

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tzw. PIT mają prawo w określonych przypadkach skorzystać z ulg podatkowych, które pomniejszą wysokość ich zobowiązania podatkowego. Co warto wiedzieć na temat ulgi PIT? Z jakich ulg można skorzystać w 2020 roku? Co można odliczyć w PIT 2019? Więcej w artykule.

Czym są ulgi PIT?

Ulgi PIT to wszelkiego rodzaju akceptowane przez organy podatkowe odliczenia od dochodu bądź podatku mające na celu zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowym. Zastosowanie tego rodzaju preferencji podatkowych, czyli tzw. ulg podatkowych nie jest obligatoryjne. To podatnik sam decyduje czy skorzysta z ulgi czy też nie. Możliwość skorzystania z prawa do wszelkiego rodzaju ulg i odliczeń na deklaracji PIT musi się odbywać w sposób prawnie dozwolony. Oznacza to, że podatnik powinien podstawę zastosowania ulgi udowodnić przed organem podatkowym, jeżeli będzie to wymagane. Niezbędne jest więc posiada wszelkich dokumentów, paragonów, rachunków czy zaświadczeń potwierdzających dokonanie wydatków, związanych z daną ulgą i odliczonych w zeznaniu rocznym PIT.

Jakie są rodzaje ulg podatkowych PIT w 2020 roku? Jakie dokumenty?

Podatnicy dokonujący rozliczenia podatku PIT w roku 2020 mogą skorzystać z następujących rodzajów ulg i odliczeń:

 1. Ulga na dzieci (tzw.ulga prorodzinna) – wymaganym dokumentem jest akt urodzenia dziecka lub prawo do opieki. Nie rozliczy tej ulgi podatnik, który składa PIT-36L lub PIT-28,
 2. Internet – dokument potwierdzający płatności,
 3. Ulga na leki – potwierdzenie wydatku,
 4. Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – dowód poniesienia wydatku,
 5. Darowizny takie jak: krew i osocze (zaświadczenie o ilości oddanej krwi), na kościół, kult religijny czy pożytek publicznego (dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, oświadczenie o jej przyjęciu, danych darczyńcy i wartości darowizny),
 6. Odliczenia typu 1% podatku (dowód terminowego nadania przesyłki deklaracji PIT) czy strata wówczas podstawą są deklaracje z ubiegłych lat podatkowych,
 7. Ulga budowlana – dokumenty zgodne z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (tzw. prawa nabyte),
 8. Ulga odsetkowa – potwierdzenie z banku o wartości opłaconych w banku odsetek,
 9. Ulga abolicyjna  poświadczenie o zapłaconym za granicą podatku,
 10. Ulga na szkolenie uczniów – dokumentem wymaganym jest decyzja o uldze uczniowskiej od organu podatkowego,
 11. Pomoc domowa – dowód opłacenia składek ZUS  oraz umowa aktywizacyjna,
 12. Sładki ZUS i zdrowotne – u przedsiębiorcy wymaganym dokumentem jest dowód opłacenia składek, w przypadku pozostałych podatników RMUA od pracodawcy + PIT-11,
 13. Ulga na badania i rozwój – ewidencja kosztów kwalifikowanych a także dowód ich poniesienia,
 14. Ulga na samochód – akt własności bądź współwłasności,
 15. Ulga dla młodych (nowość 2020) – dla osób młodych do 26 roku życia zatrudnionych na określonych warunkach,
 16. Ulga termomodernizacyjna (nowość 2020) – wymagane są faktury z podatkiem VAT, od czynnych podatników VAT,
 17. Darowizna na cele edukacji zawodowej (nowość 2020) – wymagana jest umowa darowizny składników majątkowych (pieniężna darowizna nie podlega odliczeniu).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 27.04.2020

ulgi PIT