Eksport do „RAMZES”

Szukaj: Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do RAMZES”, następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w...