Zmiany w VAT w 2018 roku

Posted by & filed under Blog.

Rok 2018 ma przynieść rewolucję w podatku VAT. Co dokładnie się zmieni? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej metodę podzielonej płatności, tzw. split payment, która ma na celu uszczelnienie systemu VAT.

Inwentaryzacja – Koniec roku coraz bliżej

Posted by & filed under Blog.

Koniec roku coraz bliżej. Dzieci nie mogą doczekać się świąt i prezentów, dorośli imprezy sylwestrowej. A przedsiębiorcy? Dla nich koniec roku wiąże się zazwyczaj z dużą ilością pracy, co pewnie wcale ich nie cieszy. Każda firma musi przeprowadzić inwentaryzację i podsumować rok obrotowy.

Pakiet rozwiązań uszczelniających

Posted by & filed under Blog.

Sejm pracuje nad projektem ustawy nowelizującej przepisy ustawy o VAT, Ordynacji podatkowej oraz kodeksu Karnego Skarbowego, który jest nazywany „pakietem rozwiązań uszczelniających”. Ma ona wejść w życie 1 stycznia 2017 roku. Jakich zmian będzie dotyczyć?

Jednolity podatek od 2018 roku

Posted by & filed under Blog.

Od 2018 roku rząd zamierza zlikwidować 19-procentową stawkę podatku liniowego PIT dla prowadzących działalność gospodarczą. Chce go zastąpić jednolitym podatkiem, który będzie łączył obecne składki na PIT, ZUS i NFZ. Przewidziane są cztery lub pięć stawek, od 19,5 do 40%.

Zmiany w CIT w 2017 roku?

Posted by & filed under Blog.

22 lipca 2016r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którego celem jest obniżenie stawki podatku CIT dla najmniejszych podatników z 19% do 15%.

W 2016r nowy podatek od sprzedaży detalicznej

Posted by & filed under Blog.

Zgodnie z ustaleniami z 6 lipca 2016r., od 1 września bieżącego roku w życie wchodzi ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1155). Przedmiotem opodatkowania jest nadwyżka przychodu ze sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumenta detalicznego (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) ponad 17 mln zł miesięcznie.

Od kiedy pełna księgowość w 2017 roku?

Posted by & filed under Blog.

Jednym z największych obciążeń dla przedsiębiorców jest obowiązek prowadzenia księgowości. O ile przy Książce Przychodów i Rozchodów (KPiR) nie ma aż tak wielu komplikacji, to prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli tzw. Pełnej księgowości może już być o wiele bardziej skomplikowane.

Jednolity Plik Kontrolny od kiedy?

Posted by & filed under Blog.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) obowiązkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw już od początku 2017 roku! A wkrótce dostępny w programie Faktura Small Business i Faktura Small Business HANDEL!