Eksport do „RAMZES”

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do RAMZES”, następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów.

eksport do rammes

Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w którym powstanie plik wynikowy eksportu.

generowanie do ramzes

Po uruchomieniu programu wybieramy moduł „PKPiR” następnie z menu „Narzędzia” -> „Import danych z filii

import danych z filii
Z listy „Import danych o operacjach finansowych w filii” wybieramy pozycję „z innych programów (XML)”.
W sekcji „Filia magazynu” wybieramy filię – jeśli nie istnieje, należy ją dodać.
W ostatniej sekcji „Plik importu danych” wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business” a następnie klikamy „Zapisz
W nowo otwartym okienku wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business” oraz ustawiamy opcje importu wedle uznania. Przechodzimy do kolejnego kroku poprzez wybranie „Zatwierdź”.
Po poprawnym imporcie zostanie wyświetlony komunikat
komunikat importu

W kolejnym etapie, wybieramy ikonkę „Księgowanie” i z dolnego menu „Operacje” pozycję „Pobieranie faktur”.

pobieranie faktur

W nowym okienku podajemy parametry importu: Rodzaj dokumentu, miesiąc rozliczenia, rejestr. Następnie z klikamy w dolny przycisk „Wybór”.

wybór faktur
W nowym okienku zostanie wyświetlona lista zaimportowanych dokumentów, z której pojedynczo przenosimy je do ewidencji klikając „Wybierz”.
lista zainportowanych dokumentów

Inne podobne tematy