Eksport do „RAMZES”

Eksport do „RAMZES”

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do RAMZES”, następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów.

Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w którym powstanie plik wynikowy eksportu.

Po uruchomieniu programu wybieramy moduł „PKPiR” następnie z menu „Narzędzia” -> „Import danych z filii

Z listy „Import danych o operacjach finansowych w filii” wybieramy pozycję „z innych programów (XML)”.
W sekcji „Filia magazynu” wybieramy filię – jeśli nie istnieje, należy ją dodać.
W ostatniej sekcji „Plik importu danych” wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business” a następnie klikamy „Zapisz
W nowo otwartym okienku wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business” oraz ustawiamy opcje importu wedle uznania. Przechodzimy do kolejnego kroku poprzez wybranie „Zatwierdź”.
Po poprawnym imporcie zostanie wyświetlony komunikat

W kolejnym etapie, wybieramy ikonkę „Księgowanie” i z dolnego menu „Operacje” pozycję „Pobieranie faktur”.

W nowym okienku podajemy parametry importu: Rodzaj dokumentu, miesiąc rozliczenia, rejestr. Następnie z klikamy w dolny przycisk „Wybór”.

W nowym okienku zostanie wyświetlona lista zaimportowanych dokumentów, z której pojedynczo przenosimy je do ewidencji klikając „Wybierz”.

Inne podobne tematy

Export dokumentów sprzedaży do programu Wapro

W pierwszej kolejności wybieramy rodzaj dokumentów, walutę i w jakim rejestrze były zapisane oraz za jaki okres chcemy wyexportować dokumenty. Następnie klikamy "Generuj".Teraz musimy wskazać miejsce gdzie chcemy zapisać exportowany plik. Po wyborze miejsca klikamy...

Eksport do „RAMZES”
4.7 (94.9%) 51