Eksport do „RAMZES”

Eksport do „RAMZES”

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do RAMZES”, następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów.

Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w którym powstanie plik wynikowy eksportu.

Po uruchomieniu programu wybieramy moduł „PKPiR” następnie z menu „Narzędzia” -> „Import danych z filii

Z listy „Import danych o operacjach finansowych w filii” wybieramy pozycję „z innych programów (XML)”. W sekcji „Filia magazynu” wybieramy filię – jeśli nie istnieje, należy ją dodać. W ostatniej sekcji „Plik importu danych” wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business” a następnie klikamy „Zapisz” W nowo otwartym okienku wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business” oraz ustawiamy opcje importu wedle uznania. Przechodzimy do kolejnego kroku poprzez wybranie „Zatwierdź”. Po poprawnym imporcie zostanie wyświetlony komunikat

W kolejnym etapie, wybieramy ikonkę „Księgowanie” i z dolnego menu „Operacje” pozycję „Pobieranie faktur”.

W nowym okienku podajemy parametry importu: Rodzaj dokumentu, miesiąc rozliczenia, rejestr. Następnie z klikamy w dolny przycisk „Wybór”.

W nowym okienku zostanie wyświetlona lista zaimportowanych dokumentów, z której pojedynczo przenosimy je do ewidencji klikając „Wybierz”.

Inne podobne tematy

Eksport do „RAMZES”
4.6 (91.69%) 118