Export dokumentów sprzedaży do programu Comarch Optima (XML i TXT)

Export dokumentów sprzedaży do programu Comarch Optima (XML i TXT)

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do Comarch Optima” , następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów.
UWAGA! W WERSJI XML KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE PÓL „IDENTYFIKATOR KSIĘGOWOŚCI” oraz „KATEGORIA IMPORTU”. STARTOWO PODPOWIADA SIĘ DOMYŚLNA WARTOŚĆ Z COMARCH OPTIMA.

Wersja XML

Wersja TXT

Teraz musimy wskazać miejsce gdzie chcemy zapisać exportowany plik. Po wyborze miejsca klikamy „Zapisz”.

Identyfikator księgowości

Zaloguj się do programu z uprawnieniami administracyjnymi.

Zakładka „[System]”-> „[Konfiguracja]

Rozwijamy sekcje „Firma”-> „Ogólne”-> „Praca rozproszona”

Wybieramy odpowiednią opcję (w tym wypadku „Sprzedaż/płace”) i obowiązkowo uzupełniamy pole „Identyfikator księgowości”. Reszta ustawień według uznania.

W menu „Narzędzia” pojawiła się dodatkowa ikonka pozwalająca na import z pliku XML.

Kategoria importu

Aby ustawić/dodać kategorie w programie „Comarch Optima”, należy wybrać z menu „wstążkowego” zakładkę „[Ogólne]” a następnie „[Kategorie]”.

Zostanie wyświetlone okienko, w którym z listy rozwijanej „Typ” wybieramy pozycję „Przychody”.

Kategoria „PRZYCHODY” powinna być domyślnie dodana w programie.

Import dokumentów w „COMARCH Optima” – XML

Po uruchomieniu programu przechodzimy do zakładki „Narzędzia” – „Praca rozproszona” – „Import
Uwaga! Jeżeli nie wyświetla Ci się wymieniona opcja przeczytaj sekcje „IDENTYFIKATOR KSIĘGOWOŚCI”

W wyświetlonym okienku zaznaczamy pozycję „Kontrahenci” z gałęzi „Słowniki” oraz „Rejestr sprzedaży VAT” z gałęzi „Dokumenty”. Wskazujemy czy mają się zaimportować tylko nowe dokumenty, zakres dat. Wybieramy plik wynikowy z programy „Faktura Small Business”.

Kliknij w ikonę uruchom proces importu.

Import dokumentów w „COMARCH Optima” – TXT

Po uruchomieniu programu przechodzimy do zakładki „Narzędzia” – „Importy” – „Danych księgowych” -> „Import rejestrów VAT

W wyświetlonym okienku wybieramy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business”. Opcjonalnie można ograniczyć import do danego okresu. Jako źródło importu zaznaczamy „Plik COMMA” oraz koniecznie zaznaczamy flagę „Import dokumentów sprzedaży”.

Kliknięcie w ikonę uruchom proces importu

Inne podobne tematy

Oceń nas