Potrzebuje wyeksportować dane klientów do pliku. Jak to zrobić?

Potrzebuje wyeksportować dane klientów do pliku. Jak to zrobić?

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

Aby wyeksportować klientów do pliku musimy wejść w zakładkę „klienci„, następnie zaznaczyć tych klientów których chcemy wyeksportować i kliknąć „eksportuj do excel„, „eksportuj do html” lub „eksportuj do csv„.

Uwaga!
Podczas eksportu kopiowane są te dane, które są zaznaczone jako opcje w widoku. Jeżeli chcielibyśmy np. wyeksportować dane klientów łącznie z adresem mailowym a nie mamy e-maila ustawionego w widoku to musimy wejść w opcje „ustaw widok” i ustawić e-mail jako „widoczny„.

Inne podobne tematy

Export dokumentów sprzedaży do programu Wapro

W pierwszej kolejności wybieramy rodzaj dokumentów, walutę i w jakim rejestrze były zapisane oraz za jaki okres chcemy wyexportować dokumenty. Następnie klikamy "Generuj".Teraz musimy wskazać miejsce gdzie chcemy zapisać exportowany plik. Po wyborze miejsca klikamy...

Potrzebuje wyeksportować dane klientów do pliku. Jak to zrobić?
Oceń nas