+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Refakturowanie

Co to jest refaktura?

Refakturowanie to sytuacja, w której przedsiębiorca we własnym imieniu nabywa usługi, a ich odbiorcom faktycznym jest inny przedsiębiorca. Dodatkowo refakturowanie ma miejsce, gdy dochodzi do odsprzedaży nabytych usług. Przedsiębiorca, który odsprzedaje jest swego rodzaju pośrednikiem w transakcji pomiędzy pierwotnym sprzedającym usługi a docelowym odbiorcom.

Refakturowanie nie zostało uregulowane przepisami. Najprościej ujmując refakturowanie oznacza przeniesienie kosztów związanych z nabyciem usługi przez podmiot refakturujący na faktycznego odbiorcę, który będzie z tych usług korzystał.

Przedsiębiorca, który odsprzedaje usługi zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na rzecz końcowego odbiorcy. Przepisy regulujące podatek VAT traktują odsprzedającego jako wykonawcę usługi.

Czy refakturowanie umożliwia doliczenie marży?

Podmiot refakturujący co do zasady nie powinien doliczać do faktury własnej marży. Co to jest refaktura? To przeniesie kosztów związanych z nabyciem usługi na odbiorcę końcowego zatem kwoty widoczne na fakturze pierwotnej powinny być odzwierciedlone na fakturze wystawianej przez refakturującego. Nie funkcjonuje jednak przepis, który zabraniałby doliczenia własnej marży. 

Podatek VAT i refakturowanie

Podmiot, który odsprzedaje usługi powinien zastosować taką samą stawkę podatku VAT, jaka widnieje na fakturze pierwotnej (otrzymanej od pierwotnego sprzedawcy). Ustawa o VAT przewiduje jednak pewne wyjątki, czyli sytuacje, w którym podmiot jest zwolniony z VAT podmiotowo lub przedmiotowo. W sytuacji gdy sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem VAT wówczas zostanie wystawiona faktura bez VAT. Następnie przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT chcąc odsprzedać usługi (refakturować) faktycznemu odbiorcy, zobowiązany jest wystawić fakturę z uwzględnieniem podatku VAT dla tej usługi. Jeżeli ma miejsce zwolnienie przedmiotowe np. przy nabywaniu usług pocztowych wówczas refakturujący nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia tylko będzie zobligowany do naliczenia VAT.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 06.09.2019

refakturowanie