Ograniczenie zatorów płatniczych – nowe terminy

Ograniczenie zatorów płatniczych – ustawa

Od 01.01.2020 wejdą w życie nowe przepisy, które mają na celu znaczne ograniczenie zatorów płatniczych i poprawę płynności finansowej głównie średnich, małych i mikro firm. Mowa o Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. 

Co zakłada ustawa?

Ustawa przewiduje skrócenie terminu wyznaczanego na płatności w zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami transakcjach. Ustawa dopuszcza dla instytucji publicznych 30 dni na uregulowanie płatności. W przypadku podmiotów leczniczych termin ten został wydłużony do 60 dni od przeprowadzonej transakcji. Okres 2 miesięcy nie może zostać przekroczony jeżeli dłużnikiem jest większy kontrahent. Przedsiębiorcy będą mogli domagać się również wyższych odsetek. 

Czy będą jakieś kary?

Najwięksi dłużnicy mogą zostać obciążeni przez UOKiK karą finansową, jeżeli zaległość przekroczy 5 mln zł w ciągu trzech miesięcy. Od 2022 roku kwota ta ma być pomniejszona do 2 mln zł. Aby uniknąć kary finansowej  przewidzianej od 2020 roku dłużnicy powinni spłacić swoje zobowiązania do końca obecnego roku kalendarzowego.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 24.09.2019

ograniczenie zatorów płatniczych