Kasy Fiskalne Online

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Urządzenia te będą wykorzystywane do elektronicznego raportowania sprzedaży i zastąpią tradycyjne i obecnie stosowane kasy. Wycofywanie z użycia tradycyjnych kas będzie odbywać się stopniowo, podobnie jak wprowadzanie w użycie nowych. Ostateczny termin obligatoryjnego posiadania kas fiskalnych online wejdzie w życie od stycznia 2023r. Dla części przedsiębiorców termin ten rozpocznie się juz od 2020r. Podpisana przez prezydenta ustawa będzie obowiązywać od 01.05.2019r.

Co to są kasy fiskalne online?

Kasy fiskalne online to urządzenia, które umożliwią przesył danych ze sprzedaży automatycznie i bezpośrednio do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Centralnego Repozytorium Kas. Wprowadzony mechanizm ma służyć ograniczeniu i przeciwdziałaniu zjawisku tzw. szarej strefy (wyłudzania podatku VAT). Dane, które zostaną zgromadzone będą odgrywały w tym kluczową rolę. Wprowadzenie kas online umożliwi szybkie ustalenie wysokości sprzedaży, wielkości podatku VAT a tym samym podatku należnego. Dane o sprzedaży (kwota, rodzaj towaru czy usługi będącego przedmiotem transakcji oraz jej data) zbierane przez kasy będą analizowane przez właściwe organy podatkowe i skarbowe pod kątem poziomu sprzedaży w odniesieniu chociażby do innych firm działających w tej samej miejscowości czy branży.

Jakie są różnice w nowych kasach online w porównaniu do tradycyjnych?

Podczas tzw. fiskalizacji (uruchamiania) kasy fiskalnej online do Centralnego Repozytorium Kas zostaną przekazane dane o kasie i jej właścicielu. Kasa następnie otrzyma numer ewidencyjny. W dalszym etapie kasa będzie przekazywała dane o sprzedaży. Nowe urządzenie będzie musiało współpracować z terminalem płatniczym. Drukowane dokumenty będą na bieżąco kopiowane i przechowywane w wewnętrznej pamięci kasy, do której dostęp otrzyma jedynie autoryzowany serwis kas. Urządzenie będzie drukowało także papierowy paragon, w efekcie czego powstanie również dokument elektroniczny czyli tzw. e-paragon. Aktualizacja urządzenia będzie odbywać się zdalnie poprzez pobranie z serwera producenta nowej wersji oprogramowania.

Jakie są terminy wprowadzania kas fiskalnych online?

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online został rozłożony w czasie. 

Od 01.01.2020r. do stosowania kas fiskalnych online będą zobligowani sprzedawcy benzyny silnikowej, oleju napędowego czy gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Dodatkowo obowiązek obejmie podatników, którzy świadczą usługi:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, 
  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Od 01.07.2020r. kasy fiskalne online będą obligatoryjne dla przedsiębiorców, którzy trudnią się świadczeniem usług żywieniowych (stale bądź sezonowo) czyli prowadzący hotele, pensjonaty i gastronomię. Termin ten dotyczy także sprzedawców węgla, brykietu czy paliw stałych.

Od 01.01.2021r. obligatoryjność używania kas fiskalnych online dotyczyć będzie np.: fryzjerów, lekarzy, dentystów, kosmetyczek, prawników czy przedsiębiorców świadczących usługi budowlane.

Od 01.01.2023r. wszyscy podatnicy którzy w okresie przejściowym nie byli zobligowani do stosowania kas fiskalnych online, obowiązkowo staną się użytkownikami nowych urządzeń.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online – czytaj więcej!

kasy fiskalne online