Jak wygenerować JPK

Szukaj: Firma MEGA-TECH oczywiście wyszła naprzeciw potrzebom klientów i dostosowała swoje programy do zmieniających się przepisów. W najnowszych wersjach programu można już generować Jednolity Plik Kontrolny. Wystarczy wejść w Zestawienia/Analizy -> zakładka...

Generowanie ewidencja sprzedaży Vat

Szukaj: Ewidencjonowanie sprzedaży to jeden z obowiązków należących zarówno do podatników czynnych VAT, jak i podmiotów zwolnionych z VAT. Co ważne, zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podmioty zwolnione od podatku od towarów i usług są zobligowani do prowadzenia...

Eksport do „RAMZES”

Szukaj: Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do RAMZES”, następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w...