Jak zmienić numerację wystawianych dokumentów?

Pomoc - Wygląd dokumentów | 0 komentarzy

W “Ustawieniach programu” -> w zakładce “Rejestr dokumentów” możemy:

  • dodać nowe nazwy rejestrów, w ramach których będą wystawiane dokumenty,
  • wybrać domyślną formę płatności dla każdego rodzaju dokumentów,
  • w polu “Układ rejestru” zdefiniować własny układ numeracji faktur w zależności od tego jaki wygląd rejestru chcemy uzyskać (np. jeśli chcemy rejestr FV/1/1/2019 to ustawiamy numerację w ramach miesiąca i ).
  • w kolumnie “Zakres numeracji” ustawić numerację w ramach roku lub miesiąca.
dodawanie nowego rejestru
UWAGA! Nie wolno wpisywać w nawiasach kwadratowych konkretnych danych np. [2019] zamiast [rok]!

Inne podobne tematy

KSeF – co to jest?

Krajowy System eFaktur (KSeF) to ogólnokrajowa platforma do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych drogą elektroniczną. Jest to cyfrowa wersja tradycyjnych faktur, której głównym celem jest centralizacja procesu rejestracji faktur w...

KSeF – generowanie tokenów

W celu wysyłania dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur bezpośrednio z naszego programu, w pierwszej kolejności należy wygenerować tokeny. Została do tego stworzona platforma, która pozwala na nadawanie lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF. UWAGA: Moduł...