Jak zmienić numerację wystawianych dokumentów?

Jak zmienić numerację wystawianych dokumentów?

Pomoc - Wygląd dokumentów | 0 komentarzy

W „Ustawieniach programu” -> w zakładce „Rejestr dokumentów” możemy:
  • dodać nowe nazwy rejestrów, w ramach których będą wystawiane dokumenty,
  • wybrać domyślną formę płatności dla każdego rodzaju dokumentów,
  • w polu „Układ rejestru” zdefiniować własny układ numeracji faktur w zależności od tego jaki wygląd rejestru chcemy uzyskać (np. jeśli chcemy rejestr FV/1/1/2019 to ustawiamy numerację w ramach miesiąca i ).
  • w kolumnie „Zakres numeracji” ustawić numerację w ramach roku lub miesiąca.
UWAGA! Nie wolno wpisywać w nawiasach kwadratowych konkretnych danych np. [2019] zamiast [rok]!

Inne podobne tematy

Jak przenieść program na inny komputer?

W celu przeniesienia programu na inny komputer wystarczy skopiować cały katalog MEGA-TECH (domyślnie znajdujący się on na dysku C:\) na nośnik, np. płytę CD czy pendrive`a i  później z tego nośnika skopiować na drugi komputer. Po przekopiowaniu należy sprawdzić czy...

Oceń nas