+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Blog poświęcony firmie

Sukcesja podatkowa

Sukcesja podatkowa

W przedsiębiorstwach zachodzi coraz więcej zmian. Przybierają one charakter prawnych modyfikacji zakresu działalności, formy prawnej czy np. połączenia kilku spółek.  Przedsiębiorca może spotkać się z wówczas z pojęciami fuzji czy przekształcenia spółki. Obok...

Derywaty – definicja, klasyfikacja, zalety i wady

Derywaty – definicja, klasyfikacja, zalety i wady

Przedsiębiorcy inwestują w różne dobra. Mogą być nimi nieruchomości, sztuka, instrumenty finansowe będące prawami majątkowymi, typu papiery wartościowe czy pochodne jak derywaty. Co to są derywaty? Jak się je klasyfikuje? Zalety i wady derywatów. Poniżej szczegóły....

Papiery wartościowe – definicja, rodzaje, zbycie i nabycie

Papiery wartościowe – definicja, rodzaje, zbycie i nabycie

Słysząc sformułowanie papiery wartościowe na myśl przychodzą określenia akcje i obligacje. Chociaż często papiery wartościowe kojarzone są z tymi pojęciami to jednak nie są to jedyne instrumenty finansowe określane tym mianem. Czym są papiery wartościowe? Jakie są ich...

Logistyka produkcji – co to takiego?

Logistyka produkcji – co to takiego?

Przesyłanie towarów od nadawcy do odbiorcy określane jest mianem logistyki. W praktyce wyróżnia się klika logistyk. Jedną z nich jest logistyka produkcji. Czym ona jest dokładnie? Jakie są fazy planowania logistyki produkcji? Jakie można wyróżnić procesy, cele i...

Kompensata faktury – sposób na rozliczenie z kontrahentem

Kompensata faktury – sposób na rozliczenie z kontrahentem

Wzajemne transakcje kontrahentów mogą być w różny sposób rozliczane. Jednym z nich jest kompensata i dotyczy zobowiązań oraz należności w formie bezgotówkowej. Obie strony transakcji mogą być wobec siebie jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem. W tym przypadku każda...

ZUS RMUA co to jest? Co warto wiedzieć?

ZUS RMUA co to jest? Co warto wiedzieć?

Dokument ZUS RMUA dostarcza informacji o odprowadzonych przez płatnika składkach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to swego rodzaju potwierdzenie ubezpieczenia danej osoby oraz tego z jakiego tytułu może ona w przyszłości otrzymywać świadczenia. Poznaj...

Dywidenda co to takiego? Jak ją obliczyć?

Dywidenda co to takiego? Jak ją obliczyć?

Posiadając udziały w spółkach (inwestując w działalności wolne środki pieniężne) przedsiębiorca może liczyć na tzw. dywidendę. Jak wygląda polityka dywidendowa w spółkach? Dywidenda co to takiego? Jak ją obliczyć? Szczegóły w artykule. Co to jest dywidenda? Dywidenda...

Kredyt kupiecki – co warto o nim wiedzieć?

Kredyt kupiecki – co warto o nim wiedzieć?

Niekiedy przedsiębiorcy nie dysponują odpowiednią ilością środków pieniężnych, aby uregulować na bieżąco należności z tytułu zakupu towarów lub usług. Najlepszym wówczas rozwiązaniem staje się kredyt kupiecki. Co to jest kredyt kupiecki? Jakie warunki należy spełnić,...

Likwidacja stanowiska pracy

Likwidacja stanowiska pracy

Niekiedy firma borykająca się z trudną sytuacją finansową (brakiem płynności) zmuszona jest do redukcji liczby zatrudnionych pracowników. W efekcie takiego działania pracownik otrzymuje do ręki wypowiedzenie, w którym jako powód rozwiązania umowy widoczne jest...

Poręczenie na wekslu – podstawowe informacje

Poręczenie na wekslu – podstawowe informacje

Poręczenie na wekslu znane również jako wekslowe, czy awal to przyjęcie odpowiedzialności solidarnie za dług osoby, która jest podpisana na wekslu. Pojęcie to często spotykane jest w zobowiązaniach finansowych i ich formach zabezpieczeń. Czym jest poręczenie na...

Grupy VAT – od kiedy? czym są?

Grupy VAT – od kiedy? czym są?

Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) skupiają kilka powiązanych ze sobą firm. Wspólna rejestracja jako PGK pozwala rozliczyć podatki całości przez jedną z firm. Takie rozwiązanie sprawia, że pozostałe firmy wchodzące w skład PGK są zwolnione z tego obowiązku. Proponuje...