Urlop 26 dni – kiedy? na jakich zasadach?

Urlop wypoczynkowy to uprawnienie każdego pracownika, który został zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Pracownik ani pracodawca nie może zrezygnować z takiego urlopu, jego wykorzystanie jest obowiązkowe. Standardowo urlop liczony jest jako dwa dni na każdy przepracowany w roku miesiąc kalendarzowy. W praktyce pracownikowi przysługuje 20 dni lub 26. Kiedy wystąpi urlop 26 dni? Wyjaśniamy.

program do faktur 2023

Urlop wypoczynkowy 26 dni – kiedy wystąpi?

Aby nabyć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni trzeba być zatrudnionym w firmie w oparciu o umowę o pracę przez co najmniej rok. Nowo przyjęty pracownik, dla którego dana firma jest pierwszym miejscem pracy nie otrzymuje bowiem od razu 26 dni urlopu. Z dnia wolnego będzie w tym przypadku mógł skorzystać po przepracowaniu pełnego miesiąca. Naliczony zostanie mu urlop w wysokości 1/12 przysługującego mu prawa do urlopu. To jaka będzie dokładne liczba dni w roku czy 20 czy 26 zależy od stażu pracy pracownika. Jeżeli na rynku pracy pracownik znajduje się krócej niż 10 lat, wówczas przysługuje mu tylko 20 dni urlopu. Dopiero po przekroczeniu 10 lat stażu pracy zatrudniony będzie mógł skorzystać z urlopu w wymiarze 26 dni.

Podczas wyliczania wysokości rocznego urlopu zawsze należy brać pod uwagę fakt wcześniejszych zatrudnień nowo przyjętego pracownika. Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego pracownik zmienił pracę (był zatrudniony u innych pracodawców), wówczas urlop zostanie zsumowany z poprzednimi miejscami pracy. Zmiana miejsca pracy nie oznacza nabycia uprawnienia do kolejnych 26 dni wolnych w roku. Pracodawca wyliczający wysokość urlopu powinien brać również pod uwagę wysokość wykorzystanego już urlopu przez pracownika we wcześniejszych miejscach pracy czy fakt pobranego ekwiwalentu za niewykorzystane dni pracy.

Urlop 26 dni a edukacja pracownika

Na wymiar urlopu wypoczynkowego oprócz stażu pracy ma również wpław okres odbytej edukacji. Kwestie te ruluje art. 155 Kodeksu pracy. W przypadku szkoły:

  • zasadniczej zawodowej są to nie więcej niż 3 lata,
  • średniej zawodowej – nie więcej niż 5 lat,
  • średniej ogólnokształcącej – 4 lata,
  • średniej zawodowej dla absolwentów szkoły zawodowej – 5 lat,
  • policealnej – 6 lat,
  • wyższej – 8 lat.

Ukończenie jednej z powyższych szkół pozwala skrócić czas potrzebny na osiągnięcie pełnego wymiaru urlopu, czyli 26 dni. Pracownik, który ukończył np. szkołę wyższą i przepracuje w firmie 2 lata staje się uprawnionym do 26 – dniowego urlopu (nie musi być zatrudnionym w firmie 10 lat).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 05.01.2023

Urlop 26 dni