Ulga sponsoringowa (CSR) – definicja, rozliczenie, przykład

Ulga sponsoringowa (CSR) – czym jest?

Ulga sponsoringowa ma przynieść przedsiębiorcom oszczędności podatkowe. Jej regulacja znajduje się w art. 18ee Ustawy o CIT oraz art. 26ha Ustawy o PIT. W myśl obowiązujących przepisów podatnik:

  • PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i ma z niej przychody oraz rozlicza dochód w oparciu o skalę podatkową lub podatek liniowy,
  • CIT osiągający przychody z innych źródeł niż zyski kapitałowe
program do faktur 2023

ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty, która stanowi 50% KUP (kosztów uzyskania przychodów), które zostały poniesione na działalność:

  • związana ze sportem,
  • wspierającą szkolnictwo wyższe oraz naukę,
  • kulturalną (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Rozliczenie ulgi CSR

Ulga jest możliwa do zastosowania, jeżeli poniesione koszty nie zostały zwrócone podatnikowi niezależnie od ich firmy. Dotyczy ona podatników, którzy wspierają działalność społecznie użyteczną tzw. CSR (Corporate Social Responsibility). Przedsiębiorca rozliczna ulgę sponsoringowa w kolejnym roku podatkowym. Wypełnia w tym celu odpowiedni formularz (załącznik do deklaracji PIT/CIT). Odliczone koszty nie mogą przekroczyć kwoty uzyskanego przez podatnika dochodu.

Przykład

Producentowi obuwia sportowego zależy na reklamie swojej firmy. Uznał, że odpowiednim miejscem do wyróżnienia swojej firmy będzie hala sportowa, na której odbywają się różne zawody sportowe. Na mocy zawartej umowy, przedsiębiorca zasila rachunek bankowy organizatora zawodów kwotą 20 000 zł. Całą kwotę może on rozliczyć w kosztach podatkowych jak KUP. Ponad to 50% z tej kwoty, czyli 10 000 zł przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania w ramach skorzystania z ulgi sponsoringowej.

Producent obuwia wykazał dochód z działalności w wysokości 110 000 zł. Do rozliczeń podatkowych stosuje podatek liniowy 19%. Jeżeli przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi wówczas jego roczny podatek wyniesie 20 900 zł. Ulga sponsoringowa pozwali mu zaoszczędzić na podatku 1 900 zł.

Wyliczenia podatku z zastosowaniem ulgi: (110 000 zł – 10 000 zł) * 19%=19 000 zł.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 13.12.2022

Ulga sponsoringowa