Ulgi podatkowe 2023

Początek roku 2023 to dobry moment do analizy zobowiązań, zaległych rozliczeń i poszukania oszczędności. Jednym ze sposobów, z których warto skorzystać aby obniżyć zobowiązania jest zastosowanie ulg podczas rozliczania podatku. Jakie ulgi podatkowe przysługują podatnikowi w 2023 roku? Poniżej lista najważniejszych ulg, z któar warto się zapoznać.

program do faktur 2023

Ulga prorodzinna 2023

Ulga prorodzinna dedykowana jest dla rodziców dzieci małoletnich i jej wysokość uzależniona jest od ilości posiadanych dzieci. W przypadku jednego dziecka ulga wynosi 1112.04 zł/rok, dla dwojga jest to kwota 2224,08 zł/rok, przy trójce dzieci 4224,12 zł/rok. Jeżeli liczba dzieci jest większa wówczas kwota ulgi: za pierwszą dwójkę dzieci wyniesie po 1112,04 zł + na trzecie dziecko 2000,04 zł + na czwarte 2700 zł + na każde kolejne 2700 zł.

UWAGA! 

Ulga prorodzinna została również skierowana dla rodziców, którzy sprawują opiekę nad dziećmi, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 25 lat, uczęszczają do szkoły i dochody dziecka z tytułu pracy zarobkowej nie przekroczyły w ciągu roku kwoty 16 061,28zł.

Ulga internetowa 2023

Ulga za Internet przysługuje osobie, która widnieje na fakturach za usługę korzystania z Internetu i podpisała umowę z dostawcą tej usługi. Kwota odliczenia to 760 zł na osobę. Ulga może być rozliczona przez dwa następujące po sobie lata. Warunkiem skorzystania z ulgi jest również brak wcześniejszego odliczenia w zeznaniu podatkowym (np. 5 lat wstecz).

Ulga termomodernizacyjna 2023

Kolejny rodzaj ulgi podatkowej, z której można skorzystać przy rozliczeniu podatku jest tzw. ulga termomodernizacyjna. Ulga ta dedykowana jest właścicielom nieruchomości, którzy przeprowadzili termomodernizację budynku. Istotne jest poniesienie kosztu w roku 2022 w celu modernizacji lub budowy nieruchomości. Koszty obejmują nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale i również montaż pompy ciepła, wymianę okiem, drzwi, instalację ogrzewania czy ocieplenie budynku. Ulga skierowana jest do wszystkich właścicieli i współwłaścicieli domu jednorodzinnego. Maksymalna kwota odliczenie to 53 000zł. 

Ulga dla rodzin 4 plus

Ulga skierowana jest dla rodzin, którzy posiadają conajmniej 4 dzieci. Kluczowe jest udokumentowanie ilości i wieku dzieci. Ulgą zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Należy pamiętać, że podczas dokonywania rozliczenia podatkowego kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.

Ulga dla pracujących seniorów 2023 

Ulga dla pracujących seniorów to nowość dla podatników. Skorzystać z niej mogą aktywni zawodowo emeryci i renciści (kobiety po 60 roku życia, mężczyźni po 65 roku życia), którzy nie pobierają świadczeń z ZUS. Zwolnienie z podatku obejmuje dochody roczne uzyskiwane z umowy o pracę lub zlecenie do kwoty 85 528 zł. Obowiązuje również kwota wolna w wysokości 30 000 zł. 

Pozostałe ulgi podatkowe 

Pośród ulg podatkowych, z których może skorzystać podatnik jest chociażby:

 • ulga dla młodych,
 • ulga dla krwiodawców (za oddaną krew przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł za 1 litr oddanej krwi),
 • ulga rehabilitacyjna (dla niepełnosprawnych na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną), 
 • darowizny kościelne,
 • ulga na nowe technologie,
 • ulga odsetkowa,
 • ulga na zabytek,
 • wpłaty na IKZE (z tytułu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego),
 • ulga na robotyzację,
 • darowizny na cele pożytku publicznego,
 • ulga sponsoringowa,
 • ulga na badania i rozwój,
 • ulga na leki,
 • ulga abolicyjną (na pracę za granicą),
 • ulga na związki zawodowe,
 • ulga za złe długi (odliczenie wartości nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 02.01.2023

Ulgi podatkowe 2023