SLIM VAT 3 – czym jest? Jakie wprowadza zmiany?

Co to jest SLIM VAT 3?

SLIM VAT 3 to pakiet rozwiązań, których celem jest ułatwienie rozliczeń podatku VAT (od towarów i usług). Proponowane zmiany zakładają m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności czy poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw.

Jakie zmiany wprowadza SLIM VAT 3?

program do faktur 2023

Rada Ministrów przyjęła zmiany w ramach SLIM VAT 3, które wprowadzają m.in. podniesienie limitu wartości sprzedaży przez małego podatnika do 2 mln euro. Zwiększony limit wpłynie na wzrost liczby małych przedsiębiorstw rozliczających się kwartalnie z VAT czy stosujących metodę kasową. Dodatkowo rozszerzona zostanie możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT. Zgromadzonymi środkami podatnik będzie mógł opłacić również podatek od sprzedaży detalicznej, czyli np. tzw. podatek cukrowy, podatek tonażowy, od produkcji okrętowej, opłatę od tzw. „małpek” czy podatek od niektórych kopalin.

SLIM VAT 3 to również rezygnacja z posiadania faktury WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) przy odliczaniu podatku naliczonego. Zmniejszenie formalność obejmie również możliwość składania korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS, bezpośrednio do US.

SLIM VAT 3 to także mniejsza liczba korekt (rezygnacja z korekty, gdy różnica między proporcją wstępną a ostateczną przekracza 2 p.p.). Przedsiębiorca nie będzie musiał uzgadniać z naczelnikiem US w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego VAT. Zamiast tego przedsiębiorca obligatoryjnie zawiadamia naczelnika US o przyjętej proporcji. Zwiększy się również kwota, która pozwala na uznanie, że proporcja danego odliczenia, którą określa podatnik wynosi 100% gdy proporcja przekroczyła 98%. Kwota ta wrośnie z obecnych 500 zł do 10 000 zł. Zmiana ta dotyczyć będzie podatników, którzy wykonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej czynności, które są opodatkowane i zwolnione z VAT. Odliczona będzie mogła być cała kwota VAT, gdy znaczna część obrotu stanowi czynności opodatkowane VAT.

Doprecyzowano również zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, gdy faktura była wystawiona w obcej walucie. Nowe przepisy zakładają możliwość przekazywania środków z rachunku VAT grupy przez członka na rachunek VAT przedstawiciela grupy.

Zmiany slim VAT 3 to również:

  • nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych,
  • uproszczenia w raportowaniu rozliczeń dotyczących fakturowania,
  • ułatwienia w prowadzeniu ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kas rejestrujących (rezygnacja z druku dokumentów fiskalnych),
  • jeden organ właściwy do wydania WIS, WIA, WIT i WIP,
  • ujednolicenie zasad wydawania, a także stosowania WIA i WIS,
  • likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS,
  • przegląd wydatków w systemie finansów publicznych,
  • rezygnacja z obligatoryjnego wydawania przez organy podatkowe postanowień w sprawie zaliczenia nadpłat, wpłaty czy zwrotu podatku na poczet odsetek za zwłokę czy zaległości podatkowych.

Planowany termin wejścia w życie zmian (pakietu SLIM VAT 3) to 1.04.2023 r.
Oprocowanie na podstawie danych MF.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 13.02.2023

SLIM VAT 3