Urlop szkoleniowy – definicja, wymiar, komu przysługuje?

Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop wypoczynkowy. To jednak nie jedyny rodzaj urlopu z jakiego może on skorzystać. Kodeks pracy wskazuje równiej urlop szkoleniowy. Czym jest ten rodzaj urlopu? Komu przysługuje i w jakim wymiarze? Wyjaśniamy poniżej.

Co to jest urlop szkoleniowy?

Jak sama nazwa sugeruje urlop szkoleniowy związany jest ze szkoleniem pracownika. Jego zadaniem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych zatrudnionego, uzupełnienie już zdobytej wiedzy bądź rozszerzeniu tej utrwalonej.

program do faktur 2023

Urlop szkoleniowy wykorzystywany jest w czasie, w którym pracownik odbywa szkolenie bądź uczestnicy w określonym kursie, będącym dla pracownika wcześniej ustalonymi godzinami pracy. W przypadku urlopu szkoleniowego nie wystąpi pojęcie urlopu zaległego. Aby urlop ten miał charakter formalny pracownik powinien złożyć wniosek o urlop szkoleniowy do pracodawcy.

Dla kogo urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę i został on skierowany przez pracodawcę, bądź ten wyraził zgodę na odbycie szkolenia podnoszącego kwalifikacje zatrudnionego. Pracodawca może dodatkowo zawrzeć z pracownikiem umowę szkoleniową (zgodną z przepisami Kodeksu pracy), która będzie zawierała obowiązki i prawa obu stron.

Nie każdy pracownik otrzyma dodatkowe dni urlopu. Obowiązkiem pracodawcy jest ułatwienie zatrudnionemu podnoszenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, jednak zgodnie z zapisami Kodeksu pracy. Dobrą praktyką przedsiębiorców jest motywowanie pracowników do właściwego rozwoju zawodowego.

Ile dni przysługuje w ramach urlopu szkoleniowego?

Art. 103 (2) Kodeksu pracy wskazuje wymiary urlopu szkoleniowego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami pracownikowi przysługuje:

  • 6 dni – jeżeli przystępuje on do egzaminów eksternistycznych (płatnych egzaminów zewnętrznych w szkołach branżowych, podstawowych dla dorosłych oraz liceum dla dorosłych),
  • 6 dni w przypadku egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub egzaminów zawodowych,
  • 21 dni na ostatnim roku studiów w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej oraz przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca nie może skrócić ustawowych dni urlopu. Ponad to, jeżeli pracownik przystępuje w roku kalendarzowym do dwóch egzaminów np. eksternistycznego i zawodowego, wówczas przysługuje mu więcej niż jeden urlop szkoleniowy (w opisanym przypadku dwa urlopy po 6 dni). Pracodawca może zwiększyć również wymiar urlopu. Podane w Kodeksie pracy terminy są minimalnymi wymiarami.

UWAGA! 

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji kończy się egzaminem opisanym w art., 103 (2) Kodeksu pracy, wówczas pracownikowi za udzielone dni urlopu szkoleniowego przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 14.12.2022

Urlop szkoleniowy