Coaching co to jest? Jakie rodzaje? Ile trwa proces coachingowy?

Czym jest coaching? Kim jest coach?

Coaching co to? Jest usługą gświadczoną przez profesjonalnego coacha (trenera). W coachingu tworzy się swego rodzaju porozumienie pomiędzy klientem (tzw. coachowanym) a coachem. Powstała relacja nazywana jest relacją coachingową.

Celem prowadzenia coachingu jest rozwój osobisty, zawodowy, wpływ na zachowanie, umiejętności, nauka nowych sposobów działania czy podniesienie samoświadomości. Coaching pozwala osiągnąć rezultaty jakich oczekuje klient w biznesie czy w życiu prywatnym.

program do faktur 2023

Coach motywuje i inspiruje klienta do działania, wyznacza mu cele i pokazuje narzędzia, z pomocą których osiągniecie celu jest możliwe. To profesjonalny partner, który identyfikuje problemy, pomaga ustalić cele i wyzwania, zachęca do działania, które uaktywnią potencjał klienta i pozwolą mu odnieść rezultaty. Poprzez rozwój osobisty czy zawodowy klient może znaleźć własne rozwiązania.

Coachingu nie należy mylić z terapią. Podczas spotkań coacha z klientem analizie nie podlega przeszłość klienta, trudne sytuacja i dysfunkcje, które miały już swoje miejsce w czasie. Coaching analizuje sytuacją aktualną i nakierunkowany jest na przyszłość coachowanego. Coaching nie jest również konsultingiem, doradztwem, mentoringiem ani treniningiem. Coach prowadząc spotkania z klientem nie wypracowuje z nim narzędzi w oparciu o własne doświadczenia, nie prowadzi procesu w oparciu o z góry ustalony program szkoleniowy.

Coach odkrywa wiedzę, którą posiada klient, pomaga wypracować klientowi własne rozwiązania, wydobywa z niego potencjał, motywuje do zmian i realizacji założonych celów. Coaching skłania do myślenia, inspiruje do maksymalizacji zawodowego czy osobistego potencjału.

Rodzaje coachingu

Wśród najczęściej spotykanych rodzajów cochingu znaleźć można tzw.:

  • personal coaching, czyli proces coachingu obejmujący sfery życia osobistego:
  • business coaching – proces relacji coachingowej, która dotyczy życia zawodowego osoby coachingowej lub firmy,
  • career coaching – to coachnig kariery, który koncentruje się na rozwoju kariery, życia zawodowego klienta, zmiany pracy lub awansu,
  • executive coaching – współpraca coacha z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw,
  • diet coaching – coaching ukierunkowany na budowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Wyróżnić można również min. coaching grupowy, zespołowy, inwestycyjny czy medyczny.

Ile trwa proces coachingowy?

Coaching to proces, który trwa, nie jest jednorazowym działaniem. Polega na regularnych spotkaniach klienta z coachem. Proces coachingu może trwać od 3 do 6 miesięcy lub dłużej. Czas współpracy uzależniony jest m.in. od indywidualnych potrzeb osoby coachowanej czy ilości wyznaczonych celów krótko i długoterminowych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 17.02.2023

coaching co to