Faktura VAT – co powinna zawierać?

Faktura VAT jest dokumentem księgowym wystawianym przez osoby, które zaliczane są do czynnych podatników podatku od towarów i usług.

Fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach (dla sprzedawcy i nabywcy towaru, produktu czy usługi). Dokument ten nie jest obligatoryjny do wystawienia, jeżeli nasz kontrahent jest osobą fizyczną i jednocześnie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Jest ona dozwolona na żądanie nabywcy.  W przeciwnym przypadku, czyli gdy mamy do czynienia z firmą, sprzedawca jest zobligowany do wystawiania tego typu dokumentu.

Co powinna zawierać faktura VAT?

Minister Finansów w przygotowanym rozporządzeniu uściśla zakres danych, które powinna mieć każda faktura. Co musi mieć faktura VAT? Jest to więc przede wszystkim:

 • numer faktury VAT,
 • data jej wystawienia,
 • data dokonania bądź zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi (jeżeli data te różni się od daty wystawienia faktury),
 • cena jednostkowa podana netto dla pojedynczego towaru/usługi oraz łączna wartość netto,
 • zakres wykonywanych usług bądź ilość sprzedanych towarów,
 • imiona i nazwiska nabywcy i sprzedawcy albo ich nazwy, również numery NIP i adresy,
 • kwota udzielonego rabatu,
 • stawka podatku,
 • suma należności w całości,
 • łączna wartość sprzedaży netto podzielona na sprzedaż, która została objęta danymi stawkami podatku oraz tą zwolnioną,
 • kwoty podatku od łącznej sprzedaży netto z uwzględnieniem podziału na poszczególne stawki podatku.

Powyższe dane są obowiązkowe istnieją jednak elementy alternatywne, które często można spotkać na fakturach VAT takie jak np. sposób i termin płatności czy uwagi do dokumentu.

Przeczytaj więcej: szybkie wystawianie faktur z programem.

faktura vat
Faktura VAT – co powinna zawierać?
4.7 (93.67%) 417