Faktura bez VAT – jak wystawić fakturę bez VAT?

Faktura bez podatku VAT– jak wystawić fakturę bez VAT’u?

Faktura bez VAT (faktura dla podatnika zwolnionego z VAT))

Rok 2014 przyniósł zmiany dla podatników zwolnionych z VAT, czyli podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy będący tzw. nie VAT-owcami, który wystawiali rachunki, zaczęli wystawiać faktury typu faktura bez VAT-u. Faktura dla osób zwolnionych z VAT (bez VAT dla nievatowca) stała się obligatoryjna w przypadku, gdy nabywca danego produktu, towaru bądź usługi zażąda od sprzedawcy przygotowania takiego dokumentu księgowego.

Sprawdź w jak prosty sposób możesz wystawić fakturę. Umożliwi Ci to nasz program do wystawiania faktur bez VAT i z VAT. Plusem zakupu od razu programu do fakturowania bez VAT jest fakt, że po wejściu w VAT nie musisz zmieniać programu! Wystarczy przełączyć w danych firmy, że jesteś już płatnikiem VAT.

Co w przypadku, gdy nie jesteś zwolnionym z VAT?
1. Instalujesz program i go uruchamiasz – ukaże się okno wprowadzania danych firmy
2. W polu Wybierz czy Firma jest płatnikiem VAT zaznaczasz TAK – Firma jest płatnikiem VAT.
3. Zachowaj wprowadzone zmiany klikając Zapisz.
Co w przypadku, gdy  jesteś zwolnionym z VAT?
1. W polu Wybierz czy Firma jest płatnikiem VAT zaznaczasz NIE – Zwolniony podmiotowo z VAT, poniżej ustaw podstawę prawną
2. Po zaznaczeniu ukaże się możliwość wstawienia informacji, na jakiej podstawie jesteś zwolniony z VAT. Informację możesz wpisać ręcznie (1) bądź skorzystać z przycisku „wybierz” (2) i wybrać z rozwijanej listy, na jakiej podstawie jesteś zwolniony.

Zastanawiasz się kim jest czynny podatnik VAT a kim podatnik zwolniony z VAT? Przeczytaj na naszym blogu!

Jak wystawić rachunek bez VAT?

Podatnik, który prowadzi sprzedaż zwolnioną nie musi wystawiać faktury, jednak z wyjątkami. Nabywca towaru lub usługi może poprosić o  wystawianie faktury bez VAT, wówczas sprzedawca jest do tego zobligowany. Ważne jest zachowanie terminu wskazanego w art. 106b ust. 3 Ustawy o VAT. Od końca miesiaca, w którym miało miejsce wykonanie usługi lub dostarczenie towaru nie mogły minąć 3 miesiące.

Przedsiębiorcy zaczęli zastanawiać się jak wystawić faktury bez VAT? Dane widoczne na dokumencie są uzależnione od charakteru zwolnienia. Co do zasady faktura za usługi zwolnione z VAT ma znamiona zwykłej faktury VAT prócz wskazania numeru NIP, stawki podatku czy kwoty podatku, czego nie musi zawierać. Dodatkowo faktura zwolniona z podatku VAT musi posiadać oznaczenie o podstawie zwolnienia z podatku VAT, jeżeli zwolnienie wynika z rodzaju prowadzonej działalności.

Faktura zwolniona z VAT-u to dokument, który wystawisz w naszych programach do wystawiania faktur bez VAT.

Zastanawiasz się jak wypełnić fakturę bez VAT? Poniżej prezentujesz przykadowy wzór faktury bez VAT.

faktura bez vat wzór

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.