Czynny podatnik VAT a zwolniony z VAT

Wyróżnia się dwie główne grupy podatników VAT, czyli czynny podatnik VAT tzw. VAT-owiec i zwolniony. Ostatnią grupę można podzielić w zależności od charakteru zwolnienia, tak więc jeżeli podatnik jest zwolniony:

  • podmiotowo – ma możliwość wyboru i może skorzystać ze zwolnienia z VAT bądź zarejestrować się do opłacania VAT,
  • przedmiotowo – nie ma wyboru i musi korzystać ze zwolnienia. Nie spoczywa więc na nim obowiązek rozliczania się z podatku VAT.

Przedsiębiorca, który musi rozliczać się z VAT( jest czynnym podatnikiem VAT), zgłasza swoją działalność do rozliczania się z VAT i odprowadza do Urzędu Skarbowego kwotę podatku będącą różnicą pomiędzy VAT-em należnym i VAT-em naliczonym.

Zwolnienie przedmiotowe zgodnie z art. 43 ust 1. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obejmuje m.in. następującą grupę podatników świadczących usługi:

  • medyczne, profilaktyczne, poprawiające zdrowie, transportu sanitarnego, czyli np. lekarze, dentyści, położne, pielęgniarki,
  • powszechne pocztowe,
  • w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach,
  • których przedmiotem są instrumenty finansowe,
  • zakwaterowania np. w bursach, internacie,
  • w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
  • dostawy złota do NBP.

Wymienieni przedsiębiorcy ze względu na prowadzoną działalność są zwolnieni z VAT. Tym samym za zakup potrzebnych w ramach prowadzonej działalność towarów nie ma możliwości odliczenia VAT. Również podatek ten nie jest doliczany podczas sprzedaży własnych towarów i świadczenia usług.

Zwolnienie podmiotowe obejmuje grupę przedsiębiorców, którzy nie muszą rozliczać się z VAT i nie muszą korzystać ze zwolnienia. Dopuszczona została więc możliwość wyboru korzystnego rozwiązania.

czynny podatnik VAT