Export dokumentów sprzedaży do programu Subiekt (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Rachmistrz Nexo, Rewizor Nexo)

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

W pierwszej kolejności wybieramy rodzaj dokumentów, walutę i w jakim rejestrze były zapisane, format exportu (Zalecamy korzystanie z ostatniego formatu. Więcej informacji) oraz za jaki okres chcemy wyexportować dokumenty. Następnie klikamy “Generuj”.

eksport do subiekta

Teraz musimy wskazać miejsce gdzie chcemy zapisać exportowany plik. Po wyborze miejsca klikamy “Zapisz”.

zapis eksportowanego pliku

Import dokumentów w  „Rachmistrz GT”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Narzędzia” -> „Import”.

import zapisanego pliku

W wyświetlonym okienku zaznaczamy opcję „plik komunikacji”, wskazujemy plik wynikowy, który został wyeksportowany z programu „Faktura Small Businessi naciskamy „Dalej”.

eksport pliku wynikowego

W kolejnym kroku, zostanie wyświetlona informacja o poprzednim eksporcie. W tym miejscu możemy również zdefiniować zachowanie importu w przypadku wystąpienia błędu. Przechodzimy do następnego etapu wybierając „Dalej”.

zachowanie importu

Na kolejnym oknie zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które zostały rozpoznane z pliku. Na tym etapie można wybrać, które dokumenty zostaną zaimportowane, a następnie „Dalej”.

wybór dokumentów do importu

Kolejne okienko to podsumowanie importu.

podsumowanie importu

Po kliknięciu „Zakończ” rozpoczyna się import dokumentów, zakończony raportem jak poniżej:

import dokumentów
Import dokumentów w „Rewizor GT” 

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Narzędzia” -> „Import”

W wyświetlonym okienku zaznaczamy opcję „plik komunikacji”, wskazujemy plik wynikowy, który został wyeksportowany z programu „Faktura Small Business” i naciskamy „Dalej”.

W kolejnym kroku, zostanie wyświetlona informacja o poprzednim eksporcie. W tym miejscu możemy również zdefiniować zachowanie importu w przypadku wystąpienia błędu. Przechodzimy do następnego etapu wybierając „Dalej”.

Na kolejnym oknie zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które zostały rozpoznane z pliku. Na tym etapie można wybrać, które dokumenty zostaną zaimportowane, a następnie „Dalej”.

wybór dokumentów

Kolejne okienko to podsumowanie importu.

podsumowanie importu

Po kliknięciu „Zakończ” rozpoczyna się import dokumentów, zakończony raportem jak poniżej:

raport z importu

Po kliknięciu „Zakończ” rozpoczyna się import dokumentów, zakończony raportem jak poniżej:

raport

Import dokumentów w „Rachmistrz NEXO”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Dekretacja dokumentów”, a następnie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++”

dekretacja dokumentów

Gdy uruchamiamy import po raz pierwszy zostanie wyświetlony komunikat

komunikat subiekt

Wybieramy „TAK”. W nowo otwartym okienku zaznaczamy opcje „Off-line”.

off-line subiekt

Uzupełniamy pola „Nazwa” oraz opcjonalnie „Hasło szyfrowania” i przechodzimy „dalej”

hasło szyfrowania subiekt

Następnie zostaniemy poinformowani o tym czy operacja przebiegła poprawnie. Klikamy przycisk „Zakończ”

kreator zdalnego nadawcy dokumentów

Wybieramy ponownie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” i wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business”.

plik wynikowy z FSB

Zostanie wyświetlona informacja o dokumentach zawartych w pliku EDI++, klikamy „Pobierz”

plik EDI++

A następnie „OK”, aby rozpocząć proces importu.

rozpoczęcie importu subiekt
pobieranie dokumentów do dekretacji subiekt

Import dokumentów w „Rewizor NEXO”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Dekretacja dokumentów”, a następnie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++”

NEXO pobierz off-line EDI

Gdy uruchamiamy import po raz pierwszy zostanie wyświetlony komunikat

komunikat NEXO

Wybieramy „TAK”. W nowo otwartym okienku zaznaczamy opcje „Off-line”.

off-line NEXO

Uzupełniamy pola „Nazwa” oraz opcjonalnie „Hasło szyfrowania” i przechodzimy „dalej”

hasło szyfrowania

Następnie zostaniemy poinformowani o tym czy operacja przebiegła poprawnie. Klikamy przycisk „Zakończ”

zakończ NEXO

Wybieramy ponownie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” i wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business”.

FSB NEXO

Zostanie wyświetlona informacja o dokumentach zawartych w pliku EDI++, klikamy „Pobierz”

pobierz edi

A następnie „OK”, aby rozpocząć proces importu.

EDI
pobieranie dokumentów

Inne podobne tematy