Export dokumentów sprzedaży do programu Subiekt (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Rachmistrz Nexo, Rewizor Nexo)

Export dokumentów sprzedaży do programu Subiekt (Rachmistrz GT, Rewizor GT, Rachmistrz Nexo, Rewizor Nexo)

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

W pierwszej kolejności wybieramy rodzaj dokumentów, walutę i w jakim rejestrze były zapisane, format exportu (Zalecamy korzystanie z ostatniego formatu. Więcej informacji) oraz za jaki okres chcemy wyexportować dokumenty. Następnie klikamy „Generuj”.

Teraz musimy wskazać miejsce gdzie chcemy zapisać exportowany plik. Po wyborze miejsca klikamy „Zapisz”.

Import dokumentów w  „Rachmistrz GT”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Narzędzia” -> „Import”.

W wyświetlonym okienku zaznaczamy opcję „plik komunikacji”, wskazujemy plik wynikowy, który został wyeksportowany z programu „Faktura Small Business” i naciskamy „Dalej”.

W kolejnym kroku, zostanie wyświetlona informacja o poprzednim eksporcie. W tym miejscu możemy również zdefiniować zachowanie importu w przypadku wystąpienia błędu. Przechodzimy do następnego etapu wybierając „Dalej”.

Na kolejnym oknie zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które zostały rozpoznane z pliku. Na tym etapie można wybrać, które dokumenty zostaną zaimportowane, a następnie „Dalej”.

Kolejne okienko to podsumowanie importu.

Po kliknięciu „Zakończ” rozpoczyna się import dokumentów, zakończony raportem jak poniżej:

Import dokumentów w „Rewizor GT” 

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Narzędzia” -> „Import”

W wyświetlonym okienku zaznaczamy opcję „plik komunikacji”, wskazujemy plik wynikowy, który został wyeksportowany z programu „Faktura Small Business” i naciskamy „Dalej”.

W kolejnym kroku, zostanie wyświetlona informacja o poprzednim eksporcie. W tym miejscu możemy również zdefiniować zachowanie importu w przypadku wystąpienia błędu. Przechodzimy do następnego etapu wybierając „Dalej”.

Na kolejnym oknie zostaną wyświetlone wszystkie dokumenty, które zostały rozpoznane z pliku. Na tym etapie można wybrać, które dokumenty zostaną zaimportowane, a następnie „Dalej”.

Kolejne okienko to podsumowanie importu.

Po kliknięciu „Zakończ” rozpoczyna się import dokumentów, zakończony raportem jak poniżej:

Po kliknięciu „Zakończ” rozpoczyna się import dokumentów, zakończony raportem jak poniżej:

Import dokumentów w „Rachmistrz NEXO”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Dekretacja dokumentów”, a następnie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++”

Gdy uruchamiamy import po raz pierwszy zostanie wyświetlony komunikat

Wybieramy „TAK”. W nowo otwartym okienku zaznaczamy opcje „Off-line”.

Uzupełniamy pola „Nazwa” oraz opcjonalnie „Hasło szyfrowania” i przechodzimy „dalej”

Następnie zostaniemy poinformowani o tym czy operacja przebiegła poprawnie. Klikamy przycisk „Zakończ”

Wybieramy ponownie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” i wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business”.

Zostanie wyświetlona informacja o dokumentach zawartych w pliku EDI++, klikamy „Pobierz”

A następnie „OK”, aby rozpocząć proces importu.

Import dokumentów w „Rewizor NEXO”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Dekretacja dokumentów”, a następnie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++”

Gdy uruchamiamy import po raz pierwszy zostanie wyświetlony komunikat

Wybieramy „TAK”. W nowo otwartym okienku zaznaczamy opcje „Off-line”.

Uzupełniamy pola „Nazwa” oraz opcjonalnie „Hasło szyfrowania” i przechodzimy „dalej”

Następnie zostaniemy poinformowani o tym czy operacja przebiegła poprawnie. Klikamy przycisk „Zakończ”

Wybieramy ponownie „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” „Komunikacja”-> „Pobierz off-line EDI++” i wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business”.

Zostanie wyświetlona informacja o dokumentach zawartych w pliku EDI++, klikamy „Pobierz”

A następnie „OK”, aby rozpocząć proces importu.

Inne podobne tematy

Oceń nas