+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

JPK na żądanie. Nowa struktura JPK FA – wersja 2

Nowa struktura JPK_FA

Od 01.07.2019 wejdzie nowa struktura JPK FA w wersji 2. Nowa wersja Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie dotyczyła Faktur VAT, czyli dowodów księgowych wytwarzanych przez podatników prowadzących księgi podatkowe w formie elektronicznej. Każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany na żądanie organów podatkowych przekazać strukturę JPK. Poniżej więcej szczegółów odnośnie JPK na żądanie.

Co będzie wchodziło w skład JPK na żądanie?

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie obejmie sześć struktur, czyli:

 • JPK_KR – księgi rachunkowe,
 • JPK_WB – wyciąg bankowy,
 • JPK_MAG – magazyn,
 • JPK_FAfaktury VAT, 
 • JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Termin przekazania JPK na żądanie

JPK na żądanie niezależnie od ilości struktur, o które poprosi organ podatkowy musi być przekazane w terminie do 3 dni od żądania. Jeżeli przedsiębiorstwo nie jest w stanie dotrzymać terminu np. z powodu nieobecności osoby odpowiedzialnej lub dużej ilości danych, może wystąpić do organu o jego wydłużenie.

UWAGA!

 1. Jeżeli podatnik odmówi przekazania struktur JPK może zostać ukarany karą porządkową do 2800zł.
 2. Faktury wystawione przed 01.07.2019 będą raportowane zgodnie z nową strukturą JPK_FA(2)

Jak przekazać struktury JPK?

Wymagane struktury JPK należy przekazać np. na karcie pamięci, pendrive, płycie DVD/CD bądź innym nośniku danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Struktura JPK_FA[2]

Struktura JPK_FA w wersji 2 obejmie tylko faktury VAT sprzedaży wytworzone elektronicznych np. w programie do faktur. Wśród faktur wchodzących w skład pliku JPK_FA 2 wyróżnić można:

W JPK FA w wersji 2 nie będą raportowane faktury VAT RR.

Elementy składowe JPK_FA

Poniższa tabela przedstawia elementy składowe struktury JPK_FA

Sekcje danych

Opis

Nagłówek

dane dotyczące JPK:

 • cel złożenia,
 • okres, którego dotyczy.
Podmiot1 

dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK:

 • NIP,
 • REGON,
 • nazwę podmiotu oraz
 • dane adresowe.
Faktura dane syntetyczne dotyczące danej faktury
FakturaCtrl sumy kontrolne dla danych syntetycznych faktur z sekcji Faktura
StawkiPodatku informacje dotyczące stosowanych stawek
FakturaWiersz dane analityczne z poziomu pojedynczego wiersza faktury
FakturaWierszCtrl sumy kontrolne dla danych analitycznych poszczególnych wierszy faktur z sekcji FakturaWiersz

JPK_FA a samofakturowanie

W przypadku samofakturowania, przy wystawianiu faktur za pomocą np. programu do faktur w imieniu innego podatnika VAT należy je udostępnić i przekazać temu podatnikowi w postaci pliku JPK_FA w sytuacji gdy organ podatkowy zażąda od podatnika takich faktur sprzedaży.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

nowa struktura JPK fa