Faktura korekta

Faktura Korekta

Fakturę korygującą zwaną też fakturą korektą wystawia sprzedawca. Co ważne, korekcie podlegają błędy, które wynikają z niewłaściwego wskazania ilości, wysokości kwot oraz podatku na fakturze. Koryguje się wszystkie błędy. Fakturę korygującą należy wystawić niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, które skutkowało koniecznością jej sporządzenia. Upływ przedawnienia zobowiązania podatkowego to obecnie 5 lat (liczone od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin zapłaty podatku), który ostatecznie wyznacza maksymalny termin wystawianie tego rodzaju dokumentu.

Program przygotowany jest do wystawiania faktury korygującej. Wskazujemy przede wszystkim m.in. pozycje z dokumentu, do którego wystawiana jest korekta, pozycje po korekcie, uwagi czy przyczynę korekty.

faktura korekta

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.

Faktura korekta
4.6 (92.77%) 573