baner program do faktur

Programy do faktur z możliwością generowania JPK


Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?
JPK to elektroniczny zbiór ksiąg i dokumentów prowadzonych za pomocą programu komputerowego w wymaganym formacie. Obowiązek jego dostarczania do Urzędu Skarbowego od 1 lipca 2016r. mają duże firmy, a od 1 stycznia 2017  małe i średnie podmioty. Już niebawem, bo od 1 stycznia 2018 będzie to również dotyczyć mikroprzedsiębiorstw.

Zapoznaj się z programem do faktur bez magazynu

Zapoznaj się z programem do faktur z magazynem

 

W jakim celu Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony?

Oficjalnie głównym celem wprowadzenia JPK ma być ułatwienie przekazywania danych organom podatkowym przez przedsiębiorców. Jest on wysyłany drogą elektroniczną przez co ma zaoszczędzić sporo czasu oraz pieniędzy. Jednakże nie mniej istotnym powodem wprowadzenia JPK jest skrócenie czasu kontroli podatkowych i zwiększenie ich efektywności. Jest to jeden z elementów uszczelniania systemu podatkowego.

Z jakich elementów składa się Jednolity Plik Kontrolny?

Plik JPK składa się z 7 struktur:

– JPK_KR – księgi rachunkowe

– JPK_WB – wyciąg bankowy

– JPK_MAG – magazyn

– JPK_FA – faktury VAT sprzedaży

– JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży

– JPK_KPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

– JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Prawdopodobnie struktur będzie jeszcze więcej.

Jak wygenerować Jednolity Plik Kontrolny w programie Faktura Small Business?

Firma MEGA-TECH oczywiście wyszła naprzeciw potrzebom klientów i dostosowała swoje programy do zmieniających się przepisów. W najnowszych wersjach programu można już generować Jednolity Plik Kontrolny. Wystarczy wejść w Zestawienia/Analizy -> zakładka e-Kontrola podatkowa (JPK). Dalej klikamy ‘Generuj’, nadajemy nazwę pliku i wybieramy typ.

W Fakturze Small Business można generować plik dla faktur VAT JPK_FA, JPK_VAT (zestawienie faktur sprzedaży), a w wersji  HANDEL dodatkowo JPK_VAT dla dokumentów zakupu oraz dla magazynu, czyli JPK_MAG. Musimy wybrać także Urząd skarbowy, pod który podlega firma oraz okres, za który chcemy wygenerować zestawienie. Po zapisaniu taki plik przekazujemy księgowej, która ewentualnie dołącza pliki innych struktur i przesyła do Urzędu skarbowego.

Czego dotyczy JPK_VAT?

JPK_VAT dotyczy ewidencji sprzedaży i zakupów (zakupów tylko w wersji HANDEL). Właśnie ten plik będzie obowiązkowy dla wszystkich płatników VAT od stycznia 2018 roku.

Czego dotyczy JPK_FA?

JPK_FA dotyczy dokumentów sprzedaży spełniających wymogi faktury. Wygenerowany plik obejmuje takie dane z faktur jak:

– stawki podatku,

– informację o rodzaju faktury: VAT, korekta, zaliczkowa i pozostałe oraz datę wystawienia, numer faktury, dane sprzedawcy i nabywcy, kwotę podatku i należności itp.,

– szczegółowe pozycje faktury.

Czego dotyczy JPK_MAG?

JPK_MAG jest generowany na podstawie dokumentów magazynowych: PZ, WZ.

Jeśli posiadasz program Faktura Small Business lub FSB HANDEL nie musisz martwić się o generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeśli nie posiadasz programu do faktur generującego JPK, zapoznaj się z ofertą firmy MEGA-TECH już dziś:
Faktura Small Businessczytaj więcej
Faktura Small Business Handel (wersja z magazynem) – czytaj więcej