Program do faktur Faktura RR Small Business

Program do wystawiania faktur RR

Faktura RR Small Business Każdy przedsiębiorca, będący czynnym płatnikiem VAT, nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego, jest ustawowo zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej transakcję. Faktura RR powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach.Rolnikiem ryczałtowym nazywa się tego, który dostarcza produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze i korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

Faktura RR powinna zawierać następujące dane o dostawcy i nabywcy:

 • imię i nazwisko (lub nazwę albo nazwę skróconą) oraz adres,
 • numer identyfikacji podatkowej lub PESEL,
 • numer dowodu osobistego dostawcy (datę jego wydania i nazwę organu wydającego),
 • datę nabycia oraz wystawienia,
 • numer faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • ceny jednostkowe produktów

Sporo, prawda?

A jest tego znacznie więcej!

Decydując się na korzystanie z naszego programu do wystawiania faktur RR, zyskujesz gwarancję, że nie pominiesz żadnych kluczowych danych, a dokument będzie w pełni wartościowy.

Dlaczego warto?

 • z łatwością poprowadzisz kartotekę klientów i towarów,
 • szybko wystawisz fakturę RR,
 • zyskasz możliwość definiowania własnych form płatności,
 • stworzysz niezbędne rejestry,
 • przypiszesz potrzebne numery rachunków bankowych do każdego z rolników dodanych do kartoteki,

Zyskujesz możliwość korzystania z pomocy technicznej oraz dożywotnią (przypisaną do numeru NIP Twojej działalności) licencję na korzystanie z programu.

Faktura Small Business RR
4.7 (93.37%) 166