Program do faktur Faktura RR Small Business

Program do wystawiania faktur VAT dla rolnika ryczałtowego. Faktura RR i więcej!

Faktura RR Small Business Każdy przedsiębiorca, będący czynnym płatnikiem VAT, nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego, jest ustawowo zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej transakcję. Faktura VAT-RR wystawiana jest więc przez kupującego, który nabywa towary rolne. Faktura VAT rolnika ryczałtowego powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach (oryginał należy przekazać dostawcy produktów). Rolnikiem ryczałtowym nazywa się tego, który dostarcza produkty rolne pochodzące z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze i korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3.

Jakie dane o dostawcy i nabywcy powinna zawierać Faktura RR?

Faktura wystawiania w programie Faktura RR Small Busieness powinna zawierać takie dane nabywcy i dostawcy jak:

 • imię i nazwisko (lub nazwę albo nazwę skróconą) oraz adres,
 • PESEL lub numer identyfikacji podatkowej,
 • numer dowodu osobistego dostawcy (datę jego wydania i nazwę organu wydającego),
 • datę nabycia oraz wystawienia,
 • nr faktury,
 • nazwy nabytych produktów rolnych,
 • ceny jednostkowe produktów

Sporo, prawda?

A jest tego znacznie więcej!

Decydując się na korzystanie z naszego programu do wystawiania faktur VAT RR, zyskujesz gwarancję, że nie pominiesz żadnych kluczowych danych, a dokument będzie w pełni wartościowy.

Dlaczego warto?

 • z łatwością poprowadzisz kartotekę klientów i towarów,
 • szybko wystawisz fakturę RR,
 • zyskasz możliwość definiowania własnych form płatności,
 • stworzysz niezbędne rejestry,
 • przypiszesz potrzebne numery rachunków bankowych do każdego z rolników dodanych do kartoteki,

Zyskujesz możliwość korzystania z pomocy technicznej oraz dożywotnią (przypisaną do numeru NIP Twojej działalności) licencję na korzystanie z programu.

Program Faktura RR Small Business – możliwości

W programie oprócz podstawowych danych firmy można dodać swoje logo. Będzie ono wówczas widoczne na wydruku dokumentów.

faktura vat rr

Program pozwala również na ustawienie:

 • wyglądu rejestru i wyglądu wydruku faktur, 
 • funkcji wystyłania faktur e-mailem,
 • stopki drukowanej na fakturze.
faktura rr

W programie bez problemu można wystawić fakturę VAT RR czy fakturę korektę. Dodatkowo dostępne są też zestawienia pobranych kwot na dowolny fundusz np. Fundusz Promocji Mleka.

rr

Chcesz poznać inne nasze programy do faktur? Zapraszamy do darmowego testowania!

Faktura RR Small Business
4.7 (93.88%) 317