+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Jak wygenerować JPK

Jak wygenerować JPK

Pomoc - Raporty i analizy | 0 komentarzy

Firma MEGA-TECH wyszła naprzeciw potrzebom klientów i dostosowała swoje programy do zmieniających się przepisów, w tym pod Jednolity Plik Kontrolny. U nas program do fakturowania z JPK pozwala szybko i prosto przygotowanać JPK faktury jak i wypełnic obowiązki wynikające z wprowadzanych zmian w regulacjach prawnych. W najnowszych wersjach programu do wystawiania faktur JPK można m.in. generować JPK_V7. Wystarczy wejść w Zestawienia/Analizy -> zakładka e-Kontrola podatkowa (JPK). Dalej klikamy ‘Generuj’, nadajemy nazwę pliku i wybieramy typ.

Program do faktur JPK Faktura Small Business to oprogramowanie, w którym można generować plik dla faktur VAT JPK_FA, plik JPK V7 (od 01.10.2020 JPK_V7 zastapił wcześniejszy plik JPK_VAT), a w wersji HANDEL dodatkowo dla dokumentów zakupu oraz dla magazynu, czyli JPK_MAG. Musimy wybrać także Urząd skarbowy, pod który podlega firma oraz okres, za który chcemy wygenerować zestawienie. Po zapisaniu taki JPK plik przekazujemy księgowej, która ewentualnie dołącza pliki innych struktur i przesyła do Urzędu skarbowego.

Program do wystawiania faktur JPK – nowy plik JPK_v7

Od 01.10.2020 plik JPK_V7 zastąpił plik JPK_VAT. Nasze programy do fakturowania zostały przygotowane na wprowadzone zmiany w regulacjach. Aby wygenerować plik JPK_v7 należy kliknąć Zestawienia/Analizy -> zakładka e-Kontrola podatkowa (JPK) i następnie wybrać z menu „Generuj JPK_v7”. Nowy plik JPK_V7 składa się z części ewidencyjnej oraz deklaracji VAT. Dodatkowo na sprzedawcę został nałożony obowiązek oznaczania w pliku JPK_V7 grup towarów oraz usług wrażliwych poprzez zastosowanie odpowiedniego oznaczenia GTU (w naszych programach do fakturowania zostały dodane kody GTU). Ponad to wprowadzono dodatkowe oznaczenia dla transkacji, które zostały objęte szczególną procedurą rozliczania podatku VAT (procedury JPK). Użytkownik Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel ma również możliwość oznaczania faktur jakim procedurą do JPK podlegają.

Program do JPK VAT – więcej informacji o:

Przeczytaj rownież: oznaczenie SW na fakturach dotyczących sprzedaży wysyłkowej a nowy plik JPK_V7.

program do fakturowania z JPK v7

Czego dotyczy JPK_FA?

JPK_FA dotyczy dokumentów sprzedaży spełniających wymogi faktury. Wygenerowany JPK plik obejmuje takie dane z faktur jak:

  • stawki podatku
  • informację o rodzaju faktury: VAT, korekta, zaliczkowa i pozostałe oraz datę wystawienia, numer faktury, dane sprzedawcy i nabywcy, kwotę podatku i należności itp.
  • szczegółowe pozycje faktury

Czego dotyczy JPK_MAG?

JPK_MAG jest generowany na podstawie dokumentów magazynowych: PZ, WZ.

Jeśli posiadasz program do faktur z JPK Faktura Small Business lub FSB HANDEL nie musisz martwić się o generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeśli nie posiadasz programu do faktur z JPK, zapoznaj się z ofertą firmy MEGA-TECH już dziś:

Program do fakturowania – Faktura Small Business
Program do wystawiania faktur z magazynem – Faktura Small Business Handel

Inne podobne tematy

Jak wpisać PESEL do faktury?

Wpisanie numeru PESEL do faktury jest możliwe jeżeli faktura została już zapisana w programie oraz bezpośrednio z poziomu tworzenia nowej faktury. Jak wpisać PESEL do faktury? Wystarczy w polu "Dane nabywcy" wybrać z rozwijanej listy "PESEL" i w polu obok wpisać...