Faktura europejska – charakterystyka

Faktura eksportowa – chrakterystyka

Współcześnie coraz więcej właścicieli działalności gospodarczych sprzedaje swoje usługi na terenie Unii Europejskiej. Bez wątpienia pozwala to na zwiększenie popularności firmy na rynku i pozyskanie większej ilości klientów. Nawiązywanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami wymaga jednak sporządzania faktur unijnych. Czym jest faktura europejska i co powinna zawierać? Jakie daje możliwości i kto może z niej skorzystać?

program do faktur 2023

Faktury eksportowe – czym są i jakie dają możliwości?

Faktura europejska to dokument wystawiany zagranicznym kontrahentom podczas sprzedaży usług na terenie Unii Europejskiej. Skorzystać z niego mogą przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie VAT UE – zarówno ci będący czynnymi podatnikami VAT, jak i zwolnieni z jego rozliczania. Niewątpliwą zaletą faktury europejskiej jest możliwość uniknięcia tak zwanego podwójnego opodatkowania. Rejestracja w systemie VAT UE pozwala zaś na korzystanie z wyszukiwarki VIES. Dzięki niej można z łatwością sprawdzić aktualny status podatkowy kontrahenta, aby uniknąć niebezpieczeństw finansowych.

Jak wystawić fakturę eksportową?

Fakturę europejską tworzy się w sposób podobny do dokumentów dla polskich klientów. Różni się ona jednak od nich kilkoma ważnymi elementami, na które warto zwrócić uwagę. Podstawowym warunkiem poprawnego wystawienia faktury jest wpisanie na niej prawidłowego miejsca świadczenia usług. Zależy bowiem od niego to, która ze stron transakcji będzie zobowiązana do rozliczenia kosztów podatku VAT. Obowiązek ten dotyczy zwykle kupującego, który nabywa usługę od firmy nieposiadającej siedziby w jego kraju. Przedsiębiorca z Polski, który pozyskuje towary od zagranicznego sprzedawcy, powinien zatem rozliczyć VAT od tego zakupu. Obowiązkiem tym objęty jest również kontrahent z innego kraju kupujący od polskiej firmy.

Wystawiając fakturę europejską, należy również pamiętać o tym, że może ona być dwujęzyczna. Ma to na celu ułatwienie komunikacji między stronami transakcji oraz dogodne rozliczenie wszelkich kwestii podatkowych. Dokument można również wystawić w obcej walucie. Jest nią najczęściej euro, które podczas księgowania przelicza się na złotówki. Należy jednak pamiętać o tym, by nie stwarzać faktury w dwóch osobnych kopiach o różnych walutach. Takie dokumenty zostaną bowiem uznane za nieważne.

Faktura europejska – co powinna zawierać?

Osoba wystawiająca fakturę powinna zawrzeć w dokumencie takie informacje jak dokładne dane sprzedawcy i odbiorcy usług, ich numery NIP EU oraz datę wystawienia faktury i jej numer. Oprócz tego w dokumencie powinna również się znaleźć nazwa usługi lub towaru, jej ilość, miara lub zakres, oraz data transakcji.

W fakturze należy także podać termin i metodę zapłaty, wysokość ceny bez podatku, kwotę VAT w złotówkach, podstawę opodatkowania, upusty i końcową kwotę należności. Warto też dodać informację o przerzuceniu rozliczenia VAT na nabywcę usług poprzez zapis „odwrotne obciążenie”, „ZW” (zwolniony z podatku) lub „NP” (nie podlega opodatkowaniu).

Faktura europejska – wyjątki

Wystawiając fakturę europejską, warto zwracać uwagę na różnorodne wyjątki. Wpływają one bowiem znacząco na wygląd dokumentu oraz rozliczanie podatków. Dzięki temu uniknie się problemów finansowych oraz zaoszczędzi się czas w urzędach skarbowych.

Pierwszym typem wyjątków są zmiany w miejscu wykonywania usług związane z niektórymi rodzajami działalności. Dla przykładu, przy firmach zajmujących się nieruchomościami, hotelami, architekturą czy różnego rodzaju imprezami miejscem świadczenia jest dany budynek, czy obszar, w którym odbywa się przyjęcie. Podobnie jest w przypadku transportu pasażerów – miejscem wykonywania usług jest wtedy konkretny teren, w którym dochodzi do przewozu osób. Wyjątkami są także działalności gospodarcze zajmujące się cateringiem i restauracjami, a także krótkoterminowym wynajmem środków transportu. W takich sytuacjach miejscami świadczenia są kolejno placówki, w których faktycznie wykonuje się usługi oraz obszary oddania pojazdu do użytkowania.

Drugim typem wyjątków są zaś zagraniczni kontrahenci, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy europejskiego VAT-u. W takim przypadku obowiązek rozliczenia podatku obejmuje polskiego przedsiębiorcę. Aby uniknąć niespodziewanych kosztów, warto więc sprawdzić wcześniej status klienta w wyszukiwarce VIES.

Faktura eksportowa VAT

Faktura europejska bez wątpienia usprawnia sprzedaż usług na rynku międzynarodowym. Ułatwia także kontakt między nabywcą a odbiorcą. Tym samym warto tworzyć ją zgodnie z zasadami, aby bez przeszkód rozwijać swoją firmę bez zbędnych problemów finansowych.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 30.09.2020

faktura europejska