+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

VAT UE – rejestracja

Przedsiębiorca, który chce przeprowadzać transakcje wewnątrzwspólnotowe lub z innymi krajami Unii Europejskiej musi zarejestrować się jako podatnik VAT UE. Potrzebny będzie również unijny numer NIP z przedrostkiem „PL”, który posłuży do rozliczenia podatku VAT przez nabywcę w miejscu swojej siedziby lub zamieszkania. Obowiązkowi rejestracji podlegają przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, jak i zwolnionymi.

Rejestracja do VAT UE czynnych podatników VAT

W przypadku czynnych podatników VAT obowiązek wystąpi jeżeli podatnicy VAT chcą dokonywać transakcji z zagranicznymi kontrahentami w ramach państw członkowskich UE i transakcja dotyczy:

  • WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów),
  • WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów),
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług lub ich nabycia od kontrahenta z UE (miejscem świadczenia usług jest siedziba nabywcy). 

Rejestracja zwolnionych podatników z VAT

Dla podatników zwolnionych z VAT z uwagi na nieprzekraczanie limitu przychodów w kwocie 200 000 zł rejestracja do VAT UE będzie dotyczyła:

  • transakcji wewnątrzwspólnotowych, w której wartość nabycia towarów przekroczy w roku podatkowym 50 000zł oraz 
  • gdy przedsiębiorca chce świadczyć usługi wewnątrzwspólnotowo i miejscem rozliczenia podatku z transakcji będzie państwo nabywcy. 

Rejestracja przedsiębiorcy zwolnionego z VAT nie ma wypływu na jego zwolnienie.

Termin rejestracji do VAT UE

Obowiązek rejestracji należy wypełnić jeszcze przed przeprowadzaniem pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji lub świadczeniem wewnątrzwspólnotowo usług. Rejestrację można przeprowadzić osobiście w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, siedziby lub prowadzenia działalności (w przypadku braku stałego miejsca w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście), bądź elektronicznie czy wysyłkę pocztową poprzez formularz VAT-R. Dokument ten służy również do aktualizacji w przypadku zaprzestania dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych w terminie do 15 dni od tej dnia wystąpienia tej okoliczności.

Informacja podsumowująca

Każdy przedsiębiorca zarejestrowany do VAT UE i przeprowadzający z tego tytułu transakcje musi złożyć comiesięczną informację podsumowującą za okres, kiedy była przeprowadzona transakcja WNT czy świadczenie usług dla kontrahentów z państw UE do 25 dnia następnego miesiąca po tym, w którym miała miejsce transakcja wewnątrzwspólnotowa.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 14.08.2019

VAT UE