System VIES

VIES – czym jest?

System VIES czyli VAT Information and Exchange System jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę, gdy ten chce sprawdzić numer identyfikacyjny kontrahenta mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, z którym rozpoczyna współpraca. To system informatyczny, który umożliwia np. weryfikację podatników VAT pod kątem rejestracji w VAT dla celów przeprowadzania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Z użyciem tej wyszukiwarki przedsiębiorca sprawdzi czy kontrahent, z którym zamierza przeprowadzać transakcje jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie UE. System VIES należy do Komisji Europejskiej i jest dostępny w aż 23 językach.

program do faktur 2023

Jak korzystać z wyszukiwarki?

Sposób korzystania z wyszukiwarki jest bardzo prosty. Wystarczy wskazać państwo członkowskie, z którego pochodzi kontrahent oraz jego numer VAT UE. System po weryfikacji pokaże aktywność lub nie numeru identyfikacyjnego VAT. Pojawienie się odpowiedzi wskazującej, że informacja o VAT UE istnieje skutkować będzie wyświetleniem informacji o VAT UE. Jeżeli wyszukiwany numer będzie nieaktywny (gdy status zostanie uznany za nieważny) oznacza to, że nie został on zarejestrowany w odpowiedniej krajowej bazie danych i są możliwe trzy sytuacje:

  • numer VAT nie istnieje,
  • numer VAT nie został aktywowany (dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych),
  • rejestracja numeru nie została zakończona (niektóre kraje UE wymagają osobnej rejestracji transakcji wewnątrzunijnych).

W przypadku braku odpowiednich informacji w systemie VIES przedsiębiorca powinien zwrócić się do krajowych organów administracji. Dodatkowo możliwe będzie uzyskanie informacji o ważności bądź nie numeru VAT oraz jego powiązaniu z jakąś nazwą czy adresem.

Po co sprawdzać numer VAT UE?

Sprawdzenie kontrahenta w systemie VIES jest konieczne jeżeli przedsiębiorca chce dokonywać transakcje wewnątrzwspólnotowe z kontrahentem z UE i zastosować stawkę VAT 0%. Aby można było przeprowadzić transakcję WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) obie strony muszą być podatnikami zarejestrowanymi (dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych) w różnych krajach członkowskich. Dostawca towaru musi być podatnikiem zarejestrowanym w VAT UE na terytorium Polski. Z kolei nabywca musi być zidentyfikowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w celu przeprowadzania transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 19.08.2019

system VIES