Export dokumentów sprzedaży do programu Wapro

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

W pierwszej kolejności wybieramy rodzaj dokumentów, walutę i w jakim rejestrze były zapisane oraz za jaki okres chcemy wyexportować dokumenty. Następnie klikamy “Generuj“.

eksport do wapro

Teraz musimy wskazać miejsce gdzie chcemy zapisać exportowany plik. Po wyborze miejsca klikamy “Zapisz”.

zapis eksportowanego pliku wapro

Import dokumentów w  „WAPRO Kaper”

Po uruchomieniu programu wybieramy ikonkę „Import zapisów z pliku XML” z zakładki „Narzędzia”

import z xml warp

Przy pierwszym imporcie należy dodać źródło (program) z jakiego zamierzamy wczytać dane. W tym celu należy wybrać przycisk „Dodaj”

lista źródeł danych wapro

Wypełniamy pola „Nazwa” oraz „Opis” np. tak jak na zrzucie ekranu:

pozycja źródła danych wapro

Po dodaniu źródła, wybieramy je z listy, a następnie klikamy „wybierz”.

wybór listy źródła danych wapro

W kolejnym okienku zostaniemy poproszeni o wskazanie pliku wynikowego z programu „Faktura Small Businessi klikamy „Dalej”

plik wynikowy wapro

W kolejnym etapie wybieramy ikonkę „Księgowanie zapisów z pliku XML”. Zostanie wyświetlone okienko, w którym wylistowane są historyczne dane o importach (jeśli takie istnieją) wybieramy ostatnio dodaną pozycję, a następnie klikamy „Importuj”.

księgowanie zapisów xml wapro

Zostaną wyświetlone rozpoznane dokumenty, które należy zaznaczyć przed importem.

bufor dokumentów niezadekretowanych wapro

Jeśli zostaną odnalezieni nowi kontrahenci pokaże się okienko, w którym mamy możliwość dodania kontrahenta jako nowego lub też powiązania go z już istniejącym.

import zapisów księgowych wapro

Powyższą operację należy powtórzyć dla każdego nowo rozpoznanego kontrahenta, po przeprowadzeniu operacji zostanie wyświetlony komunikat:

komunikat wapro

W ostatnim kroku mamy możliwość ustawienia do jakich rejestrów mają być zaimportowane dokumenty. Po konfiguracji klikamy „Importuj”

import zapisów wapro

Po przeprowadzonym imporcie zostanie wyświetlony raport:

raport z importu wapro

Import dokumentów w  „WAPRO Fakir”

Po uruchomieniu programu wybieramy ikonkę „Import dokumentów” znajdującą się na zakładce „Dokumenty”. Przed rozpoczęciem importu należy skonfigurować źródło importu oraz definicje księgowania. Więcej szczegółów.

import wapro fakir

Na wyświetlonym okienku należy wybrać źródło danych (w tym wypadku „XML”, który został utworzony na potrzebę przeprowadzenia operacji importu). Opcjonalnie uzupełniamy pola „Data transakcji” oraz „Czas transakcji”, a następnie kliknąć „Wykonaj”.

wykonaj wapro fakir

W kolejnym okienku zostaniemy poproszeni o wskazanie pliku wynikowego z programu „Faktura Small Business” i klikamy „Dalej”

plik wynikowy wapro

Pojawi się lista rozpoznanych dokumentów, które należy zaznaczyć a następnie wybrać „Dekretuj dokumenty”

dekretowanie dokumentów wapro

W następnym kroku wybieramy schemat księgowania i zatwierdzamy przyciskiem „OK”

wybór schematu księgowania wapro

Poprawna dekretacja zakończy się poniższym komunikatem i umożliwi przejście do kolejnego etapu.

komunikat wapro

Na liście zostaną wyświetlone dokumenty, które zostały zadekretowane, aby dokończyć import należy wybrać przycisk „Importuj”

importowanie wapro fakir

W kolejnym okienku mamy możliwość konfiguracji z jakimi datami/w jakich okresach mają zostać dopisane dokumenty. Po konfiguracji wybieramy przycisk „Wykonaj”

wykonanie importu wapro fakir

Zaimportowane dokumenty możemy zaksięgować o czym decydujemy przy pojawieniu się komunikatu:

komunikat wapro fakir

Przed zaksięgowaniem wybieramy z dolnego menu „Kartoteki” –> „Kontrahenci”. A następnie wybieramy „Diagnostyka”. W tym miejscu możemy dodać nowych kontrahentów lub powiązać z już istniejącymi. Po przeprowadzonej operacji zamykamy okienko i rozpoczynamy import poprzez kliknięcie w „Importuj”

importuj wapro fakir

Prawidłowy import zakończy się komunikatem:

komunikat importu wapro fakir

Inne podobne tematy