Export dokumentów sprzedaży do programu Wapro

Export dokumentów sprzedaży do programu Wapro

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

W pierwszej kolejności wybieramy rodzaj dokumentów, walutę i w jakim rejestrze były zapisane oraz za jaki okres chcemy wyexportować dokumenty. Następnie klikamy „Generuj„.

Teraz musimy wskazać miejsce gdzie chcemy zapisać exportowany plik. Po wyborze miejsca klikamy „Zapisz”.

Import dokumentów w  „WAPRO Kaper”

Po uruchomieniu programu wybieramy ikonkę „Import zapisów z pliku XML” z zakładki „Narzędzia”

Przy pierwszym imporcie należy dodać źródło (program) z jakiego zamierzamy wczytać dane. W tym celu należy wybrać przycisk „Dodaj”

Wypełniamy pola „Nazwa” oraz „Opis” np. tak jak na zrzucie ekranu:

Po dodaniu źródła, wybieramy je z listy, a następnie klikamy „wybierz”.

W kolejnym okienku zostaniemy poproszeni o wskazanie pliku wynikowego z programu „Faktura Small Business” i klikamy „Dalej”

W kolejnym etapie wybieramy ikonkę „Księgowanie zapisów z pliku XML”. Zostanie wyświetlone okienko, w którym wylistowane są historyczne dane o importach (jeśli takie istnieją) wybieramy ostatnio dodaną pozycję, a następnie klikamy „Importuj”.

Zostaną wyświetlone rozpoznane dokumenty, które należy zaznaczyć przed importem.

Jeśli zostaną odnalezieni nowi kontrahenci pokaże się okienko, w którym mamy możliwość dodania kontrahenta jako nowego lub też powiązania go z już istniejącym.

Powyższą operację należy powtórzyć dla każdego nowo rozpoznanego kontrahenta, po przeprowadzeniu operacji zostanie wyświetlony komunikat:

W ostatnim kroku mamy możliwość ustawienia do jakich rejestrów mają być zaimportowane dokumenty. Po konfiguracji klikamy „Importuj”

Po przeprowadzonym imporcie zostanie wyświetlony raport:

Import dokumentów w  „WAPRO Fakir”

Po uruchomieniu programu wybieramy ikonkę „Import dokumentów” znajdującą się na zakładce „Dokumenty”. Przed rozpoczęciem importu należy skonfigurować źródło importu oraz definicje księgowania. Więcej szczegółów.

Na wyświetlonym okienku należy wybrać źródło danych (w tym wypadku „XML”, który został utworzony na potrzebę przeprowadzenia operacji importu). Opcjonalnie uzupełniamy pola „Data transakcji” oraz „Czas transakcji”, a następnie kliknąć „Wykonaj”.

W kolejnym okienku zostaniemy poproszeni o wskazanie pliku wynikowego z programu „Faktura Small Business” i klikamy „Dalej”

Pojawi się lista rozpoznanych dokumentów, które należy zaznaczyć a następnie wybrać „Dekretuj dokumenty”

W następnym kroku wybieramy schemat księgowania i zatwierdzamy przyciskiem „OK”

Poprawna dekretacja zakończy się poniższym komunikatem i umożliwi przejście do kolejnego etapu.

Na liście zostaną wyświetlone dokumenty, które zostały zadekretowane, aby dokończyć import należy wybrać przycisk „Importuj”

W kolejnym okienku mamy możliwość konfiguracji z jakimi datami/w jakich okresach mają zostać dopisane dokumenty. Po konfiguracji wybieramy przycisk „Wykonaj”

Zaimportowane dokumenty możemy zaksięgować o czym decydujemy przy pojawieniu się komunikatu:

Przed zaksięgowaniem wybieramy z dolnego menu „Kartoteki” –> „Kontrahenci”. A następnie wybieramy „Diagnostyka”. W tym miejscu możemy dodać nowych kontrahentów lub powiązać z już istniejącymi. Po przeprowadzonej operacji zamykamy okienko i rozpoczynamy import poprzez kliknięcie w „Importuj”

Prawidłowy import zakończy się komunikatem:

Inne podobne tematy

Oceń nas