SLIM VAT – co to jest?

Przedsiębiorcy mogą spodziewać się wielu zmian w zakresie podatku VAT. Najbliższe z nich zostały przedstawione w projekcie zmian do ustawy VAT pod postacią tzw. SLIM VAT. Wprowadzone rozwiązanie są odpowiedzią resortu finansów na zgłaszane przez przedsiębiorców (szczególnie z sektora MŚP) prośby w kontekście uproszczenia zawiłych przepisów w podatku VAT. Co warto wiedzieć o zmianach proponowanych w projekcie? Jakie obszaru mają dotyczyć? Więcej w artykule.

Co to jest SLIM VAT i od kiedy?

SLIM VAT to skrót od angielskiego wyrażenia Simple Local And Modern, który ma oznaczać prosty, dostosowany do lokalnych warunków i nowoczesny podatek VAT. To szereg rozwiązań, których celem jest uproszczenie rozliczania i raportowania VAT. Projekt zakłada m.in. zmiany w funkcjonującym już tzw. TAX FREE (zwrocie VAT podróżnym). Planuje się, że znowelizowane przepisy będą obowiązywać od stycznia 2021 roku. 

Jakie zmiany wprowadza SLIM VAT?

SLIM VAT zakłada m.in. uproszczenie w fakturowaniu, eksporcie czy kursach walut. Przewidziana jest także zmiana w obszarze korzyści finansowych. 

 1. W przypadku fakturowania zmianie ulec ma sposób dokonywania korekt in-plus oraz in-minus. Dla korekt:
  – in-plus, które zwiększają podstawę opodatkowania, a tym samym wysokość podatku VAT należnego przewidziane jest ujęcie korekty na bieżąco w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca (gdy przyczyny zaistniały po dokonaniu sprzedaży). Pojawią się również odpowiednie przepisy, który mają wskazywać sposób rozliczenia tego rodzaju faktur.
  – in-minus zakłada się że przedsiębiorca nie będzie musiał czekać na potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Wystarczy, że przedsiębiorca uzgodni z nabywcą lub usługobiorcą warunki transakcji i zostaną one zawarte w posiadanej dokumentacji, wówczas podatnik będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny w okresie wystawienia faktury. 
 2. Przewiduje się również ułatwienia dla eksporterów. Według projektu wydłużony zostanie termin stosowania stawki VAT 0% dla zaliczki w eksporcie towarów poza teren Unii Europejskiej, czyli z 2 do 6 miesięcy. 
 3. SLIM VAT zakłada również zmiany w sposobie przeliczania kursu walut VAT. Wprowadzenie nowych przepisów SLIM VAT pozwoli przedsiębiorcy ustalić jeden wspólny kurs walut do rozliczenia transakcji w VAT oraz w podatkach dochodowych PIT i CIT. Obecnie stosowane są dwa różne kursy.
 4. Mówi się także o dodatkowych korzyściach finansowych takich jak chociażby:
  – wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy (dotyczy to rozliczeń miesięcznych) – oznacza to brak konieczności korygowania deklaracji VAT, faktura zostanie ujęta w ciągu czterech miesięcy,
  – zwiększenie kwoty limitu z 10 zł do 20 zł na prezenty o małej wartości,
  – możliwość odliczania podatku VAT w przypadku faktur za usługi noclegowe jeżeli jest zamiar ich dalszej odsprzedaży.

W przypadku TAX FREE zaproponowano zmiany w obecnej procedurze wystawiania, potwierdzania oraz rozliczenia dokumentacji TAX FREE. Stawia się na elektroniczny obieg dokumentów w tym ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE bądź kwot zwrotu podatku VAT podróżnym, które zostały wypłacone.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 04.09.2020

SLIM VAT