VAT należny a VAT naliczony – różnice

 Poznaj różnice pomiędzy VAT-em należnym i VAT-em naliczonym.

VAT należny VAT naliczony
Czym jest? Podatek, który jest doliczany do kwoty sprzedaży netto towarów lub usług. Podatek od nabytych towarów i usług, który może być odliczony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Jakiej grupy podatników dotyczy? Podatek dotyczy czynnych podatników VAT, nie zwolnionych przedmiotowo jak i podmiotowo.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Kluczowy jest moment dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Czynny podatnik podatku VAT wpłaca (w zależności od częstotliwości rozliczeń) do 25 dnia następującego miesiąca lub kwartału kwotę podatku VAT należnego pomniejszoną o kwotę podatku VAT naliczonego.

VAT wpłacany do Urzędu Skarbowego = VAT należny – VAT naliczony

Przykład

Pan X jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą. W grudniu 2018:

  • sprzedaż pana X z prowadzonej działalności wyniosła 10000 zł netto i 2300 zł VAT (należny),
  • pan X dokonał zakupu towarów w związku z prowadzoną firmą na kwotę 1000zł netto i 230 zł VAT (naliczony).

Kwota podatku VAT, którą pan X powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego to: 2300 zł – 230 zł = 2070 zł.

UWAGA!

Gdyby pan X w grudniu 2018 dokonał zakupów w ramach prowadzonej firmy na kwotę 20000 zł netto i 4600zł VAT, wówczas podatek do Urzędu Skarbowego: 2300 zł – 4600 zł = -2300 zł nie zostanie zapłacony. Panu X przysługuje zwrot kwoty lub przeniesienie jej na kolejny okres rozliczeniowy.

VAT należyny