Zwrot podatku VAT – jakie są zasady? jakie terminy?

Podatnik VAT ma obowiązek odpowiedniego dokumentowania zakupów oraz sprzedaży usług. Dzięki temu dokładnie obliczy podatek należny i naliczony pod koniec miesięcznego lub kwartalnego okresu rozliczeniowego. W pewnych sytuacjach może także starać się o zwrot podatku VAT. W jakim terminie należy to zrobić? Kiedy warto ubiegać się o zwrot?

Zwrot podatku VAT – rodzaje podatków i ich nadwyżki

Podatnika VAT obowiązują dwa typy opłat – podatek naliczony i podatek należny. Pierwszy z nich jest kwotą dotyczącą zakupu towarów i usług. Drugi zaś oblicza się z ich sprzedaży.

Nierzadko zdarza się, że kwota jednego podatku jest większa od drugiej. W przypadku, gdy podatek należny jest wyższy niż naliczony, należy uiścić różnicę między nimi w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po aktualnie rozliczanym okresie. W sytuacji, gdy podatek naliczony jest wyższy niż należny, można zaś starać się o zwrot podatku VAT lub jego przeniesienie w całości, lub w części na kolejne okresy rozliczeniowe.

Zwrot podatku VAT – czy warto się o niego starać?

Wielu podatników VAT ma trudności w wyborze między zwrotem nadwyżki a przeniesieniem jej na kolejny okres rozliczeniowy. Podczas podejmowania decyzji warto rozważyć, jakie mogą być koszty sprzedaży i zakupów w nadchodzących miesiącach. Zwrot VAT jest bowiem zdecydowanie bardziej opłacalny w momencie, gdy przewidywany jest zwiększony podatek naliczony w kolejnych okresach rozliczeniowych. Dobrze jest również wziąć pod uwagę inne okoliczności, ujęte z opóźnieniem transakcje, czy korekty deklaracji VAT i JPK_VAT. Dzięki temu wybór bez wątpienia będzie właściwy i korzystny dla podatnika.

W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie, kwota różnicy między podatkiem naliczonym a należnym zostanie przelana w sposób bezpośredni na rachunek bankowy. Za pomocą przeniesienia nadwyżki podatnik może zaś obniżyć kwotę podatku należnego w następnym okresie rozliczeniowym. Tym samym, w zależności od sytuacji, zwrot i przeniesienie VAT mogą być opłacalnymi wyborami, które bez wątpienia wspomogą finansowo podatnika.

Zwrot podatku VAT – wnioski i terminy

Aby ubiegać się o zwrot podatku VAT, należy złożyć wniosek w tej sprawie wraz z deklaracją podatkową. Warto również pamiętać o tym, że podatnikowi przysługują trzy terminy, w których można dokonać zwrotu zaistniałej nadwyżki. Pierwszy z nich nosi miano terminu przyspieszonego. Trwa on 25 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Aby móc o niego wystąpić, należy ubiegać się o zwrot nadwyżki na specjalny rachunek VAT. Z terminu przyspieszonego można skorzystać również wtedy, gdy jest się zarejestrowanym podatnikiem VAT przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających aktualnie rozliczany okres. Do innych koniecznych do spełnienia warunków należy również opłacenie wszystkich ujętych w ewidencji faktur kosztowych, a także dopilnowanie, by ich kwota nie przekraczała 15000 zł brutto. Kwota nadwyżki VAT przeniesiona z poprzedniej deklaracji nie może zaś być wyższa niż 3000 zł.

Drugim terminem przysługującym podatnikowi VAT jest termin podstawowy. Trwa on 60 dni od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Przysługuje on każdemu bez względu na typ realizowanych usług, rodzaj zakupów czy stawkę podatkową. Z tego terminu mogą skorzystać również osoby, które prowadzą działalność poza granicami Polski.

Trzeci termin nosi miano przedłużonego. Trwa on 180 dni od chwili złożenia deklaracji. Stosuje się go zwykle w przypadku, gdy urząd wyraża wątpliwość co do konieczności zwrotu podatku VAT. Terminu przedłużonego używa się również w sytuacji, gdy deklaracja podatnika nie wykazuje istnienia podatku należnego.

Zwrot podatku VAT – korekty faktur, kompensaty i zaległości podatkowe

Aby uzyskać zwrot podatku VAT, należy wcześniej opłacić wszystkie wymienione w deklaracji podatkowej faktury. Nierzadko jednak bywa tak, że osoba prowadząca działalność otrzymuje po pewnym czasie faktury korygujące. Opiewają one zwykle na inną kwotę niż ta, która znajduje się na dokumentach przekazanych urzędowi w celu uzyskania zwrotu nadwyżki. Sytuacja tego rodzaju nie wpływa w żaden sposób na zwrot podatku VAT. Korekty faktur można bowiem rozliczyć w kolejnych deklaracjach za okresy, w których się je otrzymało.

Gdy osoba posiada zaległości podatkowe, urząd wykorzysta zwrot VAT do ich opłacenia. Pozostałą kwotę nadwyżki wypłaci zaś podatnikowi w terminie 25 dni od momentu złożenia deklaracji. W przypadku opłacania zobowiązań za pomocą różnego rodzaju kompensat warto zaś pamiętać o tym, że taka forma uiszczania opłat może nie być wystarczająca. Urzędy bowiem często wymagają opłacania należności za pomocą gotówki lub przelewu bankowego. Tym samym wykorzystanie kompensat może skutkować odmową zwrotu nadwyżki.

Zwrot podatku VAT – podsumowanie

Zwrot nadwyżki podatku lub jej przeniesienie na następny okres rozliczeniowy to bez wątpienia opłacalne decyzje. Tym samym warto dokładnie dokumentować wszystkie zakupy i sprzedaże, aby poprawnie sporządzić deklaracje podatkowe. Dzięki temu świadczenie usług zdecydowanie będzie przebiegać sprawniej i przyjemniej.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 28.09.2020

zwrot podatku VAT