SLIM VAT 2 – zmiany w ustawie o VAT

Zmiany proponowane w projekcie SLIM VAT 2 to kolejny pakiet rozwiązań, których celem ma być uproszczenie skomplikowanych przepisów podatku od towarów i usług, czyli VAT. To drugi etap wprowadzonego już pakietu rozwiązań w ramach SLIM VAT. Zaproponowane rozwiązania jeżeli wejdą w życie (planowana data to 01.01.2022 rok) zmienią obowiązki firm w zakresie fakturowania i rozliczania się z podatku VAT. Co się zmieni? Jakie propozycje zawarto w projekcie? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Proste fakturowanie z SLIM VAT 2

W ramach rozwiązań, które mają uprościć fakturowanie z SLIM VAT 2 wyróżnić można chociażby:

 1. zmiany dla faktury korygującej:
  – zniesienie obowiązku wskazywania na fakturze korygującej przyczyny korekty czy oznaczenia „faktura korygująca” bądź „korekta”,
  – rezygnacja z zamieszczania daty dokonania lub zakończenia wykonania usługi bądź dostawy towarów lub daty, w której została otrzymana zapłata,
  – uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus (dotyczy importu usług oraz WNT),
  – wprowadzenie tzw. zbiorczej korekty dla kilku dostaw bądź usług z danego okresu,
 2. zniesienie obowiązku oznaczania na fakturze VAT zwrotem duplikat (całkowite wyeliminowanie faktury duplikat, jeżeli dojdzie do zniszczenia faktury lub jej zgubienia należy przekazać kontrahentowi kolejny egzemplarz faktury),
 3. rezygnacja z wymogu zamieszania na fakturze zaliczkowej ceny jednostkowej netto,
 4. wydłużenie terminu wystawienia faktur przed dostawą towaru bądź wykonaniem usługi z 30 dni do 60,
 5. potraktowanie za fakturę każdego biletu niezależnie od ilości pokonanych kilometrów (obecnie obowiązuje granica minimum 50 km).

Pozostałe proponowane zmiany w ramach SLIM VAT 2

Oprócz zmian w fakturowaniu projekt przewiduje inne uproszenia takie jak chociażby:

 1. wydłużenie terminu na skorzystania z tzw. ulgi za złe długi z 2 lat do 3,
 2. wprowadzenie uproszczeń przy odliczaniu podatku VAT na samochody, które są wykorzystane na cele prowadzonej działalności gospodarczej (VAT-26 składany do 25. dnia miesiąca nastepujące po tym, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem, obecnie jest to 7 dni),
 3. uproszczenie wyboru opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami – oświadczenie o opodatkowaniu VAT składane tylko przed notariuszem w kacie notarialnym, bez oddzielnego pisma do Urzędu Skarbowego,
 4. zmiany w obszarze stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP, czyli tzw. Split Payment (możliwość opłacania z rachunku VAT składek KRUS czy możliwość przekazywania środków z rachunku VAT podatnika na inne rachunki VAT-owe w innych bankach, w których podatnik ten ma takie konto),
 5. zmiany w imporcie usług – wprowadzenie pełniejszej neutralności (rezygnacja z kryterium 3 miesięcy, przywrócenie możliwości rozliczenia jednocześnie podatku VAT należnego i naliczonego),
 6. wydłużenie terminu do odliczenia podatku VAT naliczonego w ramach korekty deklaracji z danego okresu, w którym powstało prawo do odliczenia do trzech kolejnych okresów rozliczeniowych dla podatników, który rozliczają się miesięcznie (dwóch dla rozliczających się kwartalnie).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 18.05.2021

SLIM VAT 2